Kick-off meeting van het STAIR-AM platform een feit

21-03-2013 STAIR-AM (STAndardization, Innovation and Research - Additive Manufacturing) heeft een platform opgericht voor belanghebbenden op het gebied van Additive Manufacturing, 3-D printing, Rapid Prototyping en verwante technologieën.

Stimuleringsprogramma’s als FP7 hebben als doel om binnen Europa te investeren in innovatie en economische vooruitgang en daarmee het creëren van banen te bevorderen. Het maken van (technische) afspraken binnen de industrie door middel van normalisatie is een van de pijlers waarlangs de EU dit wil bereiken en bevorderen. Door het bestaan van Europese en mondiale normen worden het werkingsgebied en marktomvang sterk verbeterd.

Achtergrond

Het STAIR-AM platform is een initiatief van het Europese normalisatie-instituut CEN/CENELEC. Het doel is zowel ontwikkelaars en gebruikers van de AM-technologie een forum te bieden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op normalisatiegebied. Via STAIR-AM worden mogelijke belanghebbenden uit de kringen van de Innovatie en Research gemeenschappen betrokken bij de normontwikkelingen. CEN-CENELEC gebruikt dit platform als een testcase voor een jaar, daarna komen mogelijk andere technologieën en aandachtsgebieden aan de beurt.

De kick-off vergadering op 8 maart jl. was goed bezocht. Naast deelnemers uit Europa was ook een delegatie van de Amerikaanse normenorganisatie ASTM aanwezig, wat het internationale karakter van dit platform goed illustreert.

Aanmelden voor het platform

De toegang tot het platform staat open voor iedereen en de deelname is gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar de secretaris van het STAIR-AM platform: Hans Weber, e-mail hans.weber@nen.nl. Na aanmelding wordt men op de hoogte gehouden over de AM activiteiten die Europa- en wereldwijd plaatsvinden en kan men worden uitgenodigd voor volgende bijeenkomsten.

Normalisatie

Deelname aan het platform staat niet gelijk aan de deelname aan een Nederlandse normcommissie 341107 'Additive Manufacturing' waarin de normalisatieactiviteiten rond AM worden gevolgd en behandeld. Momenteel is er de mondiale commissie ISO/ TC 261 die met een aantal werkgroepen aan normen werkt.

Meer informatie

Meer informatie over het STAIR-AM platform is te vinden op de website van CEN-CENELEC.

Eerder door u bekeken

Aanmelden platform

Op de hoogte gehouden worden over de AM activiteiten en volgende bijeenkomsten? Stuur dan een e-mail naar de secretaris van het STAIR-AM platform, Hans Weber.

hans.weber@nen.nl

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl