Klinknagels als eerst genormaliseerd in Nederland

16-02-2016 In 1916 is NEN, destijds de Hoofdcommissie voor Normalisatie in Nederland, opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) en de Maatschappij van Nijverheid (MvN). Nu, 100 jaar later, blikken we terug maar kijken we ook zeker vooruit. Allereerst een mooie terugblik: De eerste Nederlandse norm. Wanneer verscheen deze en om welke norm gaat het?

De allereerste Nederlandse norm verscheen in 1917. Het gaat om ‘Standaardvormen van de Nederlandsche Nijverheid. N1 Klinknagels’. Deze norm bevatte:

  • type klinknagels
  • berekende steellengte voor de nagels
  • gewichtsbepaling voor klinknagels
  • materiaaleischen bij beproeving

Destijds kwam de vraag om normen vooral van ingenieurs of industrie en handel in de vorm van leden van respectievelijk het KIvI en de MvN. Zij maakten de wens kenbaar naar meer eenheid te streven in vorm en afmetingen van verschillende constructiedelen en van voorwerpen die in de techniek veel worden gebruikt en voor de Nederlandse nijverheid van belang zijn.

Oprichting

Wat volgt is een bijeenkomst in januari 1916 in de raadzaal van Paviljoen Welgelegen te Haarlem waarin de ‘Hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland’ wordt opgericht. Het was de tweede nationale normalisatie-instelling in de wereld. De allereerste, het Engelse instituut BSI, werd in 1901 opgericht. Van 1916 tot 1922 was Ernst Hijmans de eerste directeur van het Centraal Normalisatie Bureau. Andere bestuursleden van NEN waren onder andere Jan Goudriaan, die Hijmans opvolgde, de ingenieur en oud-PTT-directeur J.D.H van der Toorn, en Lambertus Hendrik de Langen vanaf 1966.

#NEN100jr

In het kader van het 100-jarig bestaan van NEN in 2016 plaatsen wij wekelijks nieuwsberichten over oude, interessante, verrassende normen. Wilt u meer weten over onze mijlpaal? Neem dan een kijkje op www.nen.nl/100jaar. Als u zelf een leuke anekdote met ons wilt delen, doe dat dan met #NEN100jr op Twitter of LinkedIn.

Meer informatie

Voor algemene informatie: NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.
Voor meer informatie over 100 jaar NEN: NEN Communicatie, telefoon (015) 2 690 435 of e-mail communicatie@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl