Medische gassen anno 2017

27-01-2017 NEN organiseert op 30 maart 2017 een symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2017?'. Voor 2008 is er een aantal incidenten voorgevallen. Hierdoor is er een circulaire opgesteld. Hoe staat men er nu in? Wat is de rol van de norm ISO 7396-1 in deze context? Weet het veld wat er is veranderd in de nieuwe norm? Tijdens het symposium wordt hier aandacht aan besteed en kijken we vooruit.


Wat is actueel op het gebied van medische gassen? Hoe wordt de veiligheid geborgd en welke taken en verantwoordelijkheden hebben de verschillende partijen hierbij? Diverse sprekers praten u bij over deze onderwerpen.

Voor wie?

Het symposium wordt georganiseerd om ziekenhuisapothekers, installatietechnici, onderhoudstechnici, klinisch fysici, biomedisch technologen en fabrikanten/leveranciers te informeren over de laatste stand van zaken op het gebied van medische gassen.

Programma

Het programma biedt de ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de sprekers. Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • Verslag van TNO veld onderzoek medische gassen;
  • Nieuwe norm 7396-1 2016: wat is nieuw?; een GAP analyse;
  • De noodzaak, nut en ongemak van normen, waarden, convenant en richtlijnen;
  • Expertgroepen Medische gassen: taak, rol, website en hét platform voor vragen!
  • Verwisseling van Medische lucht en zuurstof bij de patiënt; een kunstfout?
  • Nieuwe Nederlandse Norm over slide index; de NEN 7788;
  • Ronde tafel conferentie: - en wat betekent dit nu allemaal voor mijn ziekenhuis/bedrijf?
  • Vertaling van de ISO 7396-1

Meer informatie

Voor informatie over dit symposium of over het normalisatieproces: consultant Saliha Lalout, telefoon (015) 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl.

Voor meer informatie of aanmelding voor het symposium 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2017?', gaat u naar de website.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De expertgroepen Medische Gassen houden zich bezig met deze onderwerpen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar NEN Zorg & Welzijn, advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl