NEN 1006 toegankelijker door strategisch partnerschap NEN en Kiwa

09-07-2013 Van weten, naar snappen en kunnen. Een nieuwe samenwerking tussen Kiwa en NEN heeft geleid tot een eendaagse training. De training ‘Beveiliging gevaarlijke toestellen’ maakt de norm voor leidingwater- installaties, NEN 1006, toegankelijker voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De eerste training wordt in september gehouden.

Tijdens de NEN/Kiwa-training wordt er dieper ingegaan op een belangrijk onderdeel van NEN 1006. De deelnemers verkrijgen kennis van de werking en plaatsing van beveiligingen in drinkwaterinstallaties en inzicht in de praktische vaardigheden voor het bepalen, het uitvoeren van controles en onderhoud aan deze beveiligingseenheden.

Leergang

NEN denkt steeds meer vanuit een leerganggedachte. Meerdere aaneensluitende trainingen om deelnemers verder te helpen richting praktijksituaties. Enkele jaren geleden is een bijeenkomst NEN 1006 opgezet. Hierin wordt toegelicht wat de wet- en regelgeving binnen dit gebied is en wat de norm inhoudt. Met de NEN/Kiwa-training kan een doorlopende leerlijn worden gecreëerd om richting een complete leergang te gaan.

Voor wie

De training is gericht op zowel opdrachtgevers (leidinggevenden, gebouwbeheerders) als opdrachtnemers (installateurs en inspecteurs). Door ze samen te brengen kunnen ze kennis en ervaringen uitwisselen, waardoor er meer bewustzijn ontstaat van wat men doet en waarom.

Coproductie

Met dit strategisch partnerschap versterken Kiwa en NEN elkaar. NEN heeft de kennis van normen, met een training wordt een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Hier is Kiwa sterk in. Beide partijen zetten ook hun relatienetwerk in, wat een groter bereik oplevert. Er wordt gestart met een pilot voor leidingwaterinstallaties, de gasdiscipline volgt hierna. Meer mogelijkheden, zoals bouw en brandveiligheid, worden naderhand bekeken.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Mark Leenaers, programma en product manager Training & Advies.

(015) 2 690 379

mark.leenaers@nen.nl

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl