NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 afgekocht door VWS

27-10-2014 Het ministerie van VWS heeft een overeenkomst met NEN gesloten over de afkoop van een drietal NEN-normen. Het betreft NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513. Vanaf 1 november 2014 zijn deze normen vrij beschikbaar.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overeenkomst met NEN gesloten over de afkoop van een drietal NEN-normen. Het betreft NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513. Vanaf 1 november 2014 zijn deze normen vrij beschikbaar.

Door het kabinet is vastgesteld dat bij verwijzing naar nationale normen in wet- en regelgeving deze normen kosteloos beschikbaar gesteld dienen te worden. Gelet op de wet gebruik BSN en daarbij behorende lagere regelgeving, worden de relevante NEN-normen vrij ter beschikking gesteld. VWS ondersteunt marktpartijen hiermee en heeft daarom hierover met NEN afspraken gemaakt over compensatie.

NEN is blij met deze overeenkomst omdat het bijdraagt aan het maximale gebruik van normen.

Hieronder treft u een aantal vragen met antwoorden aan die dit besluit en de overeenkomst tussen VWS en NEN verduidelijken:

Wanneer zorgt de overheid dat normen vrij beschikbaar zijn?
In het kader van het kabinetsstandpunt Normalisatie is gezegd dat de Overheid beoordeelt of er dwingend naar normen wordt verwezen. Als er dwingend naar normen wordt verwezen, zorgt de Overheid dat deze normen vrij beschikbaar komen.

Welke normen betreft dit?
VWS wijst NEN 7510 aan in haar wet- en regelgeving (art. 2 van de Regeling Gebruik burgerservicenummer in de zorg). Op deze wijze wordt de informatiebeveiliging van gegevens in de zorg goed geregeld. Ook de toepassing van NEN 7512 en NEN 7513 wordt door het ministerie van VWS als dwingend beoordeeld.

Zijn deze normen ook op papier vrij te verkrijgen?
De afspraken met VWS gaan alleen over digitale levering van normen. Normen op papier kunnen tegen geringe kosten (kostprijs voor afdrukken en verzenden) worden besteld.

Waar kan ik de normen downloaden?
De beschikbaarstelling van de normen gebeurt op twee manieren:

  • Op korte termijn zijn de normen beschikbaar via werken met NEN 7510 platform. U hoeft zich op dit platform niet te registreren. Op dit platform kunt u de norm inzien, maar niet downloaden.
  • Per 1 november 2014 zijn de normen via de NEN normshop te downloaden. Hiervoor dient u zich in de normshop als gebruiker te registreren. Als u al klant bent, kunt u op de gebruikelijke wijze inloggen.

Is de nieuwe versie van NEN 7512 al beschikbaar?
NEN 7510 en NEN 7513 zijn per direct beschikbaar. De nieuwe versie van NEN 7512 wordt op een later tijdstip verwacht.

Komen andere normen gerelateerd aan wet- en regelgeving ook vrij beschikbaar?
Nee, de afkoop voor NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 door VWS betekent niet dat andere normen ook automatisch vrij beschikbaar worden gesteld. Het is aan elk ministerie om een eigen afweging te maken bij normen waarnaar in wet- en regelgeving wordt verwezen – wordt er dwingend naar verwezen of niet? - en afspraken over afkoop met NEN te maken.

Normen zijn vrijwillige afspraken en zorgen voor verbetering van producten, diensten en processen; qua veiligheid, gezondheid, efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid. Dit ziet u op de werkvloer, in de omgang met elkaar en in de samenleving als geheel (zie 'Over NEN').

Ik heb een licentie op een normenpakket waarin ook NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 zijn opgenomen. Hoe wordt daar mee omgegaan?
NEN treedt de komende tijd in overleg met licentieklanten over de impact van de afkoop op hun licentie.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl