NEN en BNR Eyeopeners

10-11-2015 NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing, toch zijn veel mensen nog niet bekend met normen en hoe normen tot stand komen. Door het radioprogramma Eyeopeners te sponsoren willen wij een groter publiek betrekken bij normalisatie en de rol van normalisatie bij innovatie belichten.

Thema's

In de komende maanden komen verschillende thema's naar voren. Zo laten we zien dat normen in veel sectoren van belang zijn voor het bevorderen van innovatie, duurzaamheid, veiligheid en internationale handel. Omdat dit slechts algemene begrippen zijn, spelen we zo veel mogelijk in op actuele situaties.

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN, over deze campagne:
"Een van onze speerpunten is NEN beter op de kaart zetten. We willen dat mensen weten dat NEN hét Nederlandse kennisnetwerk op het gebied van normontwikkeling en normtoepassing is. Met de promotie op BNR Nieuwsradio interesseren we de decision makers van Nederland voor het normalisatieproces zodat zij hun innovatieve producten en diensten kunnen opschalen en vermarkten."

Over Eyeopeners

BNR Eyeopeners is een populair wetenschappelijk programma dat originele en baanbrekende oplossingen vindt voor uitdagingen waar de maatschappij voor staat. Geen vergezichten over 50 jaar, maar toegespitst op wat nu mogelijk is. Van ultralichte handprothesen en smartphones specifiek voor verplegend personeel, tot aan sportinnovaties en het verduurzamen van gebouwen.

In het programma, dat gepresenteerd wordt door Meindert Schut, staan innovaties en innovatieve ondernemers centraal. Het wordt op vrijdag, zaterdag en zondag herhaald.
Veel ondernemers en decisionmakers luisteren naar BNR.
(de uitzending is ook terug te luisteren op de website van BNR).

Voorbeelden van normalisatie en innovatie

Better Biomass – aantoonbaar duurzame biomassa
Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen.

De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (‘People, Planet, Profit’).

Oplaadpaal
NEN is zeer actief op het gebied van normalisatie van elektronische voertuigen en oplaadpunten.

Fabrikant Alfen: ‘Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch vervoer en dat betekent dat meer en meer installateurs te maken krijgen met het aansluiten van oplaadpunten. Als berijder van een elektrische auto wil je natuurlijk altijd en overal kunnen laden en ervan uit kunnen gaan dat je accu vol is als je weg wil rijden. Betrouwbaarheid is daarbij essentieel. ICU laadpunten zijn zo ontworpen dat ze optimaal betrouwbaar zijn en hebben ingebouwde veiligheidssystemen, maar een juiste aansluiting is natuurlijk ook belangrijk. Niet alleen voor het oplaadpunt, maar ook voor de achterliggende installatie. Door oplaadpunten volgens de NEN-richtlijnen aan te sluiten is de elektrische rijder gegarandeerd van een optimaal betrouwbaar en veilig werkend oplaadpunt.’

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl