NEN en CEN organiseren workshop over metrologie- en normalisatie-onderzoek

06-10-2014 Op 6 november wordt bij CEN en CENELEC in Brussel een openbare workshop gehouden over hoe metrologie de normalisatie vooruit kan helpen. Doel is om onderwerpen te ontwikkelen waarvoor in 2015 onderzoeksprogramma's op het snijvlak van normalisatie en metrologie gefinancierd kunnen worden. Een grote som geld is beschikbaar voor medische gerelateerde normen, maar is er is ook een generiek programma. NEN is mede organisator van de workshop en direct berokken in de voorselectie. Wij nodigen onderzoekers van instellingen en bedrijven uit om in Brussel te horen hoe de vork in de steel zit.

In het kader van een gezamenlijk financieringsprogramma van de Europese Commissie (EC) en de Europese metrologische instituten (EURAMET e.V.), is een meerjarenprogramma opgezet onder de titel EMPIR, European Metrology Programme for Innovation and Research. In tegenstelling tot in eerdere berichten kunnen niet metrologische instituten ook gefinancierd deelnemen; tot wel 30% van de totale som kan ten gunste komen aan bedrijven en universiteiten. Daarnaast is er in het nieuwe meerjarenprogramma een sterke nadruk te komen liggen op metrologisch onderzoek dat ten dienste van normalisatie wordt uitgevoerd.

Om dit alles te stroomlijnen en het proces van het aandragen van metrologische onderzoeksideeën te optimaliseren is door CEN en CENELEC een gestructureerde aanpak opgezet. Een STAIR (“STAndardization, Innovation and Research”)-EMPIR werkgroep is in mei 2014 opgericht waarvan NEN het secretariaat voert. De bijeenkomst op 6 november in Brussel is de openbare kick-off van de werkgroep die voorlopig een looptijd van drie jaar kent. Wij hopen vele geïnteresseerden te mogen ontmoeten, die samen met andere CEN/CLC experts gedachten uitwisselen met Euramet vertegenwoordigers. Agenda 6 november.

Registreren

Registraties lopen via research@cencenelec.eu en dienen uiterlijk 23 oktober gemeld te zijn.

Voor meer informatie over nomalisatie kunt u ook contact opnemen met ir. Ortwin Costenoble, (015) 2 690 330, of e-mail ortwin.costenoble@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl