NEN gaat voor Europees klimaatcentrum behoeften in kaart brengen naar gegevens over klimaatverandering

01-08-2017 NEN gaat voor Copernicus Climate Change Services, een onderzoekscentrum van de Europese Unie, in kaart brengen welke gegevens ontwikkelaars van normen nodig hebben over het klimaat in de toekomst. NEN gaat hiervoor een groot aantal Europese partijen benaderen die werken aan normen voor gebouwen en infrastructuren voor energie en transport Het uiteindelijke doel is dat gebouwen en infrastructuren in de toekomst bestand zijn tegen de effecten van een veranderd klimaat, zoals extreme droogte, neerslag en storm.

Ontwikkeling

Ook als de doelstellingen van Parijs gehaald worden, zullen in de komende tientallen jaren temperaturen stijgen, en zal vaker sprake zijn van extreme neerslag, storm of droogte. Dit heeft invloed op gebouwen en grote infrastructuren. Energietransportleidingen, rioolwaterstelsels, en wegen worden immers vaak aangelegd voor vijftig tot honderd jaar. Belangrijk is dan dat men bij het ontwerp rekening houdt met de weersomstandigheden die zich in die periode voor kunnen doen. Dit heet ‘klimaatadaptatie’.
Copernicus Climate Change Services (C3S) is door de Europese Commissie is opgericht met als doel om betrouwbare voorspellingen te doen van toekomstig klimaat in Europa. Deze informatie is naar verwachting vanaf 2019 beschikbaar voor heel Europa. C3S hecht er grote waarde aan dat ontwerpers van infrastructuren die voorspellingen kunnen gebruiken. Daartoe is nu aan NEN gevraagd om bij de ontwerpers van normen voor infrastructuren na te vragen welke typen gegevens ze precies nodig hebben.

Uitvoering project

In het onderzoek worden experts benaderd die werken aan normen voor gebouwen en infrastructuren in de transport- en energiesector. Centraal staan experts die deelnemen in Europese normcommissies, maar denk ook aan verzekeraars en banken die investeren in infrastructuren. NEN werkt hierbij samen met het KNMI en een Franse klimaat-expert, waarbij NEN de projectleiding heeft. Het project sluit nauw aan bij de rol dat NEN speelt in projecten voor klimaatadaptatie van infrastructuren en de Eurocodes. Dit zijn de Europese normen voor bouwwerken. Ook sluit het aan bij bij ontwikkelingen voor de Nationale Adaptatie Strategie. Het onderzoek start in augustus en loopt tot en met december.

Interesse?

Bent u betrokken bij ontwikkeling van infrastructuren en/ of de ontwikkeling van normen daarvoor. Dan komen we ook graag met u in contact om uw inzichten mee te nemen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ab de Buck, consultant, telefoon (015) 2 690 269 of e-mail iv@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op het gebied van infrastructuren of klimaat-adaptatie? Stuur voor meer informatie een e-mail naar iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl