NEN ondertekent de Green Deal voor versnelling kunststof recycling

08-01-2020 Dinsdag 7 januari vond de ondertekening van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ plaats voor plastic recycling. NEN is daarmee een van de initiatiefnemers die zich inzet om een breed gedragen methode op te stellen voor het betrouwbaar aantonen van het aandeel gerecyclede plastics in producten.

Een toename van het gebruik van recyclaat, zowel afkomstig van mechanische als van chemische recycling, levert een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse klimaatbeleid en de transitie naar een circulaire economie. Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk verdere stappen te zetten door met pragmatische en breed gedragen afspraken de transitie te versnellen. De ambitie is breed internationaal draagvlak te genereren door de methodiek in te brengen in vergelijkbare Europese normalisatie.

Ondertekening

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat, de branche verenigingen van de kunststoffen industrie (NRK en NRK-Recycling, PlasticsEurope Nederland), BASF, Morssinkhof Rymoplast, SABIC, Philips, Unilever en NEN hebben een Green Deal ondertekend. Zij gaan een aanpak ontwikkelen om het aandeel recyclaat in een tussen- of eindproduct op transparante en verifieerbare wijze vast te stellen. In de transitiefase, waarin de hoeveelheden recyclaat nog niet toereikend zijn, zal de industrie het aandeel recyclaat laten toenemen. Dit wordt gedaan door het te mengen met de fossiele grondstoffen.

Rol van NEN

De te ontwikkelen methodiek moet bruikbaar zijn voor alle bedrijven in de keten. NEN ondersteunt de Green Deal partners bij het vastleggen van de resultaten in een Nederlands Technische Afspraak (NTA).

NEN draagt bij aan de Green Deal door middel van de volgende acties:

  • Kennis inbrengen met betrekking tot bestaande en in ontwikkeling zijnde relevante normen en standaarden in Nederland (NEN), in Europa (CEN) en wereldwijd (ISO).
  • Het proces begeleiden om de opgestelde methodieken voort te zetten in een document dat breed toepasbaar is voor alle bedrijven in de waardeketen. In samenwerking met de overige partijen van de Green Deal wordt er een mogelijkheid voor een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) geïnitieerd.
  • Er wordt een Europees draagvlakonderzoek uitgevoerd binnen CEN voor doorontwikkeling van een NTA tot een CEN Workshop Agreement (CWA) of een Europese Norm (EN), met als doel de Nederlandse methodiek Europees voort te zetten.

Meer informatie

Meer weten over de Green Deal ´Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’, neem contact op met Edward Zomers via bi@nen.nl. Kijk op nen.nl/circulair om meer te weten te komen over de Green Deal of op nen.nl/CoC om meer te lezen over Chain of Custody.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl