NEN participeert in Europees onderzoeksproject ‘HyLAW’

26-04-2017 NEN participeert in het Europese onderzoeksproject ‘HyLAW’. HyLAW staat voor Hydrogen Law (waterstof wetgeving) en het wegnemen van juridische en administratieve belemmeringen bij de uitrol van brandstofcellen en waterstof toepassingen. Het is een 'flagship' project gericht op het stimuleren van de marktintroductie van waterstof- en brandstofcel technologieën.

Dit project zorgt ervoor dat marktontwikkelaars een duidelijk beeld van de geldende wet- en regelgeving geven. Tegelijkertijd wordt de aandacht van beleidsmakers gevraagd voor het opheffen van juridische en administratieve belemmeringen.

NEN participeert als werkpakketleider voor het ontwikkelen en implementeren van de onderzoeksmethodologie, en het opzetten van de database. Op basis van de ervaring en expertise van NEN op het gebied van normalisatie, zorgt NEN ervoor dat de ontwikkeling en implementatie van de HyLAW methodologie wordt opgezet. Tevens wordt er een analyse gemaakt van de nationale situatie NEN adviseert over verwijzing naar standaarden, de toepassing van standaarden bij de vorming van wettelijke regelingen en over overheidsbeleid op het gebied van standaardisatie.

Partners HyLAW

Aan het project werken 23 partners mee, uit: Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden, Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wordt gecoördineerd door Hydrogen Europe.

De HyLAW partners zullen eerst identificeren wat de relevante wet- en regelgeving is betreffende brandstofcellen en andere waterstof toepassingen. Daarbij wordt ook gekeken welke juridische belemmeringen er bestaan tot de commercialisering daarvan. Vervolgens zullen de partners de overheden voorzien van land specifieke benchmarks en aanbevelingen met betrekking tot het wegnemen van deze juridische belemmeringen.

Wat levert HyLAW op?

  • Een online en openbaar beschikbaar database met daarin de geïdentificeerde juridische en administratieve processen die van toepassing zijn op waterstof- en brandstofcel technologieën in 18 landen in Europa.
  • Nationale beleidsdocumenten (policy papers) waarin de juridische en administratieve processen beschreven worden – met de nadruk op best practices, wettelijke belemmeringen, en het verstrekken van beleidsaanbevelingen.
  • Een pan-Europees beleidsdocument (policy paper) gericht op Europese beleidsmakers.
  • Nationale en Europese workshops voor het verspreiden van de bevindingen en het overtuigen van overheden om belemmeringen weg te nemen.

HyLAW is gestart in januari 2017 en loopt tot en met december 2018. De database zal tenminste drie jaar lang worden onderhouden door Hydrogen Europe na het einde van het project.

 

 

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Remco Perotti, consultant Energy, telefoon (015) 2 690 393of e-mail energy@nen.nl

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl