NEN publiceert aanbevelingen voor niet-medische mondkapjes

19-05-2020 NEN heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd, een NEN-spec, voor niet-medische mondkapjes. Wat is het ontwerp? Welk materiaal is geschikt en hoe maak je zelf een mondkapje? Hoe gebruik je het? Hoe kan het mondkapje worden gereinigd? Of hoe verpak je als fabrikant het mondkapje en welke informatie moet dan worden meegeleverd met het product?

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: welk type textiel is het meest geschikt? Op De NEN-spec geeft aanbevelingen voor het ontwerp, maakproces, gebruik en onderhoud van niet-medische mondkapjes. Het document is vrij beschikbaar bij NEN.

Het dragen van niet-medische mondkapjes is vanaf 1 juni 2020 verplicht in het openbaar vervoer. De Rijksoverheid heeft op 9 mei 2020 een factsheet gepubliceerd over het gebruik en maken van mondkapjes. Hierin wordt een voorbeeld gegeven hoe een niet-medisch mondkapje zelf kan worden gemaakt en op de juiste manier kan worden gebruikt. De NEN-spec ‘Niet-medische mond-neusmaskers’ geeft een verduidelijking voor zowel het maakproces als het gebruik en onderhoud. De aanbevelingen voor het maakproces zijn geschikt voor zowel zelfgemaakte als in serie vervaardigde mondkapjes.

Met de NEN-spec biedt NEN een snelle en praktische oplossing voor een specifieke behoefte van de maatschappij. Via het netwerk van normalisatie draagt NEN graag bij aan het snel op gang brengen van de samenleving en economie. Het heeft geen verplichtend karakter en is maximaal zes maanden geldig. De NEN-spec zal worden geactualiseerd als nieuwe inzichten of ontwikkelingen daarom vragen.

Inhoud

In de NEN-spec staan aanbevelingen en instructies voor zowel consumenten als fabrikanten:

  • ontwerp, benodigdheden en maatvoering;
  • maakproces en geschikt materiaal;
  • gebruik, hoe zorg je dat je het mondkapje veilig gebruikt?;
  • onderhoud, hoe kan een niet-medisch mondkapje worden gereinigd zodat het meerdere keren te gebruiken is?;
  • welke informatie moet door fabrikanten worden bijgesloten bij verkoop en wat zijn de aanbevelingen voor het verpakken zodat het mondkapje niet beschadigt tijdens het transport.

Wat is een NEN-spec?

Een NEN-spec is een nieuwe vorm van vastgelegde afspraken. Het komt tot stand via een zogenaamde ‘fast track’ procedure. Hiermee kunnen, voor en door de markt, binnen enkele weken, breed gedragen afspraken en richtlijnen worden opgesteld. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • praktische toelichtingen bij en aanvullingen op bestaande normen;
  • nieuwe, snelle afspraken;
  • ondersteuning van sectoren bij het maken van protocollen.

Rol van NEN

NEN faciliteert, als onafhankelijke partij, de totstandkoming van breed gedragen afspraken en brengt marktpartijen en experts samen om die afspraken vast te leggen. Op het gebied van medische gezichtsmaskers en mondkapjes als persoonlijke beschermingsmiddelen beheert NEN al normen. Daarnaast is NEN onderdeel van het internationale normalisatienetwerk waarin collega-instituten, samen met markpartijen, bezig zijn met hetzelfde vraagstuk en worden oplossingen wereldwijd gedeeld.

Downloaden en meer informatie

Voor meer informatie en downloaden van de NEN-spec ‘Niet-medische mond-neusmaskers', zie www.nen.nl/niet-medisch-mondkapje

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl