NEN publiceert jaarverslag 2015

08-08-2016 2015 was opnieuw een jaar waarin NEN zijn maatschappelijke impact heeft vergroot. Hoogtepunten waren de uitgifte van de nieuwe kwaliteits- en milieumanagementnormen en de nieuwe NEN 1010. In samenwerking met de Rijksoverheid heeft NEN ook de toegankelijkheid verbeterd van normen die door de wetgever worden voorgeschreven. NEN heeft in 2015 verscheidene producten zoals webtools en e-learning modules uitgebracht om de toepassing van normen te vergemakkelijken.

NEN heeft in 2015 voor het eerst een MVO-verklaring opgesteld conform de NEN-ISO 26000 richtlijn. Ook in financieel opzicht heeft NEN een goed jaar gehad. De omzet is met 5% gestegen ten opzichte van 2014. Zowel klanttevredenheid als de Net Promotor Score zijn gestegen. Dit motiveert ons om te blijven investeren in verbetering van onze producten en dienstverlening.

Dit jaar staan wij uitvoerig stil bij ons 100-jarig bestaan. Wij zijn vereerd met de uitreiking van het predicaat Koninklijk en het kroontje dat we sindsdien op ons logo voeren.

Blader online

Blader online door het 'NEN Jaarverslag 2015' via bovenstaand document. Elke pagina in het verslag geeft een bondig overzicht door vooral kengetallen te vermelden. Zo is er een pagina over NEN als organisatie, de NEN-normcommissies, de normen, trainingen, evenementen en de diverse publicaties.

Download het jaarverslag

Liever downloaden in pdf? Download 'NEN jaarverslag 2015'.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl