NEN publiceert norm voor bepaling T-2, HT-2, DON en ZON in diervoeders

02-01-2017 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 'Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis' analysemethoden voor diervoeders. Als eerste in een serie is nu een methode voor de bepaling van T-2- en HT-2–dioxines, Deoxynivalenol (DON) en Zearalenon (ZON) in diervoeders en mengvoer gepubliceerd.

Met de methode kunnen de genoemde toxines worden geanalyseerd in granen en in op granen gebaseerde mengvoeders. De gebruikte techniek is LC-MS. De norm beschrijft:

 • het principe van de methode
 • de gebuikte reagentia
 • het instrumentarium
 • de monstervoorbereiding
 • de extractie
 • de test-oplossing
 • de procedure om het monster te spiken (extra toevoeging van de te analyseren stof)
 • de metingen
 • de bepaling van de massafractie
 • de precisie
 • de inhoud van de rapportage.

In informatieve bijlagen zijn voorbeelden van analyses en chromatogrammen en gegevens van de validatie opgenomen.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemieke Venemans, consultant, telefoon (015) 2 690 280 of e-mail afc@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Diervoeder’ houdt zich bezig met methoden voor monsterneming en analyse van diervoeders. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl