NEN voortaan Koninklijk NEN

13-04-2016 In 2016 bestaat NEN 100 jaar, een mijlpaal in de geschiedenis van normalisatie in Nederland. Tijdens het jubileumfeest ter ere van het 100-jarig bestaan van NEN in het Concertgebouw in Amsterdam heeft NEN het predicaat Koninklijk mogen ontvangen. Kees van der Waaij, bestuursvoorzitter van NEN, nam het predicaat in ontvangst uit handen van commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit.

Van telegram naar tweet, van postzakken naar e-mailverkeer, van loonzakje tot bankverkeer, van fysieke archieven naar data-opslag, van lokaal naar wereldwijd; in 100 jaar is de wereld stap voor stap veranderd, gedigitaliseerd en efficiënter geworden. Wij zijn er van overtuigd dat het proces van normalisatie daaraan een positieve bijdrage heeft geleverd.

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN: “We zijn ontzettend blij met deze eervolle erkenning, het is letterlijk de kroon op 100 jaar normalisatiewerk. NEN zal het predicaat Koninklijk met trots gaan voeren."

Samen met de duizenden experts, nationaal en internationaal, maken we de wereld gezonder, veiliger en duurzamer. We nemen handelsbarrières weg en bevorderen innovatie door verspreiding van kennis, technologie en bedrijfspraktijken.

Predicaat Koninklijk

Om het predicaat Koninklijk te mogen ontvangen moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de organisatie onder andere zeer belangrijk zijn in haar vakgebied, minstens 100 jaar bestaan, minstens 100 werknemers in dienst hebben en aantoonbaar stabiel zijn. Het feit dat NEN het tweede normalisatie-instituut in de wereld is dat 100 jaar bestaat, is een prestatie waar alle huidige en voormalige medewerkers, commissieleden en experts trots op mogen zijn. Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen NEN Communicatie, e-mail communicatie@nen.nl, telefoon (015) 2 690 238 of kijk op onze themapagina NEN 100 jaar.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl