NENMagazine 02/2016 verschenen

21-09-2016 NEN bestaat nu 100 jaar. Nadenken over onze toekomst blijft van belang. Algemeen directeur Piet-Hein Daverveldt denkt zelf dat normen van alle tijden zijn en ook blijven. Vele markten kennen immers nog aanzienlijke handelsbelemmeringen. Nieuwe technologieën stellen nieuwe uitdagingen ten aanzien van interoperabiliteit en ook veiligheid. Maatschappelijke uitdagingen hebben baat bij afstemming nationaal en ook internationaal.

De motor van vooruitgang is samenwerking en niet het verschuilen achter opgetrokken muren. Normalisatie is het bewezen instrument om partijen te verbinden en vast te leggen ‘what good looks like’.

In dit nummer staan weer interessante interviews. Onder andere met oud-directeuren Cees de Visser en Jan Wesseldijk en met Edith Cremers, normbeheerder bij DEKRA. Verder wordt er aandacht besteed aan onder andere klimaatadaptatie, cyber security en zelforganiserende teams in de zorg.

U kunt NENMagazine direct online bekijken.

Over NENMagazine

NENMagazine is het relatiemagazine van NEN met mooie verhalen, interviews en informatie. Met dit blad willen wij u laten zien waar NEN voor staat, wat normalisatie voor het Nederlandse bedrijfsleven en de maatschappij betekent en hoe het bedrijven kan helpen te innoveren. NEN verstrekt het blad aan zijn normcommissieleden en de overheid en verschijnt twee keer per jaar.

De vorige uitgaven zijn ook nog beschikbaar. Lees meer op nen.nl/nenmagazine.

Meer informatie

Als u liever een printexemplaar ontvangt, kunt u een mail sturen naar communicatie@nen.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Communicatie, telefoon (015) 2 690 435.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl