Niet-medische mondkapjes voor gebruik in het openbaar vervoer: NEN ontwikkelt snelle afspraak

11-05-2020 NEN start het schrijven van een NEN-spec voor het gebruik en het maken van niet-medische mondkapjes. Deze mondkapjes worden vanaf 1 juni 2020 door de Rijksoverheid voorgeschreven voor het gebruik van het openbaar vervoer.

De Rijksoverheid heeft op 9 mei 2020 een factsheet gepubliceerd over het gebruik van het niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer. Hierin wordt een voorbeeld gegeven hoe een niet-medisch mondkapje zelf kan worden gemaakt. Daarnaast wordt toegelicht hoe het niet-medisch mondkapje op de juiste manier kan worden gebruikt. De NEN-spec geeft een verduidelijking voor zowel het maakproces als het gebruik en onderhoud. De specificaties voor het maakproces zijn geschikt voor zelfgemaakte mondkapjes en industrieel vervaardigde mondkapjes.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: welk type textiel is het meest geschikt? Op welke manier kan het beste geknoopt worden? Hoe kan ik zorgen dat het mondkapje het beste aansluit op mijn gezicht? Hoe kan ik het niet-medische mondkapje het beste wassen? Welke maten zijn geschikt voor kinderen?

Snelle afspraak

NEN ontwikkelt de NEN-spec met een zogenaamde ‘fast track’ procedure. Hiermee kan in korte tijd een document worden ontwikkeld met breed gedragen afspraken. Deze NEN-spec is naar verwachting binnen anderhalve week gereed. De NEN-spec kan ook weer snel worden geactualiseerd, bijvoorbeeld als er nieuwe inzichten zijn uit andere landen of onderzoeken.

Samenbrengen partijen

NEN faciliteert, als onafhankelijke partij, de totstandkoming van breed gedragen afspraken en brengt marktpartijen en experts samen om die afspraken vast te leggen. Op het gebied van medische mondkapjes en persoonlijke beschermingsmiddelen beheert NEN al normen. De betrokken experts bij deze NEN-spec komen uit normcommissies voor ademhalingbescherming, textiel en kleding, beschermende kleding en OK-jassen en afdekmaterialen. Zij hebben ervaring met het omzetten van kennis in praktisch toepasbare instructies en specificaties. Deelname aan normcommissies is mogelijk voor elke mogelijk belanghebbende partij. Daartoe kan contact worden opgenomen met NEN. Daarnaast is NEN onderdeel van het internationale normalisatienetwerk waarin collega-instituten, samen met markpartijen, bezig zijn met hetzelfde vraagstuk en worden oplossingen wereldwijd gedeeld.

Publicatie

De NEN-spec voor niet-medische mondkapjes wordt na publicatie zowel op deze website als in NEN-Connect gratis beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Vragen over de ontwikkeling van deze NEN-spec? Neem contact op met NEN, projectgroep COVID-19, e-mail iv@nen.nl. Meer informatie over oplossingen en maatregelen van NEN: www.nen.nl/covid19

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl