Nieuw EU-werkprogramma normalisatie

24-10-2014 De Europese Commissie presenteert voor de tweede keer een EU-werkprogramma voor normalisatie. De nadruk ligt komend jaar op milieu en groene technologieën.

Het is de doelstelling van Europa om op een slimme, duurzame en inclusieve manier groei en werkgelegenheid te creëren. Het belang van normalisatie hiervoor is groot, en het Europese normalisatiesysteem moet bijdragen tot het industriebeleid, innovatie en technologische ontwikkeling. In dit werkprogramma worden de belangrijkste gebieden genoemd waar de Commissie in de loop van 2015 Europese normalisatie wil gebruiken:


1. geavanceerde fabricagetechnologieën
2. sleuteltechnologieën
3. producten op biobasis
4. duurzaam industriebeleid en duurzame bouw- en grondstoffen
5. schone voertuigen
6. slimme netwerken

De bekendmaking van het werkprogramma van de Unie zorgt voor meer doeltreffendheid en transparantie en voor een betere planning van de normalisatieactiviteiten. Ook kan het in de toekomst leiden tot formele normalisatieverzoeken (mandaten) aan de Europese normalisatieorganisaties CEN, CENELEC en ETSI; de Commissie kan evenwel ook zonder mandaat om voorafgaande of aanvullende acties verzoeken of hiertoe de aanzet geven.

Wat doet NEN?

Ook voor NEN zijn milieu en groene technologieën speerpunten. Zo leidt NEN bijvoorbeeld de Europese normcommissie CEN/TC 411 ‘Bio-based products’ en is gestart met de oprichting van een Nederlandse normcommissie ‘Innovatiemanagement’ met stakeholders. Ook onderzoekt NEN momenteel of er interesse is in de watersector voor internationale IT-normen in het kader van Smart Water Management.

Meer informatie

U kunt het werkprogramma 2015 lezen op de website van de Europese Commissie.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl