Nieuw bestuurslid NEN: ir. Wim Schimmel

22-05-2015 ir. Wim Schimmel is per 1 mei 2015 benoemd tot lid van het bestuur van NEN. Schimmel is voorzitter van de Raad van Bestuur van Arbo Unie, een van de grootste dienstverleners in de bedrijfsgezondheidzorg in Nederland. Deze kennis van de werkgerelateerde zorg, met name op het gebied van veiligheid, is van grote waarde om in het NEN-bestuur vertegenwoordigd te hebben. Wim Schimmel volgt drs. Dick van der Laan op, die eerder namens Arbo Unie een bestuursrol heeft vervuld.

“Het is ons een groot genoegen Wim Schimmel als bestuurslid van NEN te mogen verwelkomen”, aldus voorzitter drs. Kees van der Waaij RA. “Schimmel is een inspirerende bestuurder en heeft volop ervaring met strategische advisering en kennis van veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.”

NEN is hét kennisnetwerk in Nederland voor normontwikkeling en normtoepassing. Ruim 5.000 experts komen jaarlijks naar NEN om samen normen te ontwikkelen die veiligheid, duurzaamheid, innovatie, efficiëntie en internationale handel bevorderen.

NEN dient dus zowel een economisch als een maatschappelijk belang. NEN onderscheidt zich door toegang te bieden tot internationale normalisatie (mondiaal: ISO, IEC; Europees: CEN, CENELEC) en de grote expertise om diverse belanghebbenden op één lijn te krijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon (015) 2 690 435, of e-mail communicatie@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl