Nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie nu beschikbaar

12-04-2017 Er is een nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie beschikbaar. Deze norm, HKZ 104, sluit beter aan bij kleine praktijken en biedt voldoende uitdaging voor grotere (netwerk) praktijken.

De HKZ-norm voor fysiotherapie is een norm waaraan fysiotherapeuten, de branchevereniging, patiënten en zorgverzekeraars een bijdrage leverden waar breed draagvlak voor is. Het doel van de nieuwe norm is het goede behouden en de norm aanpassen aan nieuwe inzichten. Dit betekent minder nadruk op administreren, meer uitgaan van risico's en het stellen van eisen gericht op uitkomsten. Daarbij is het ook belangrijk de professional de ruimte te geven.

Nieuwe afspraken toetsing

Vertegenwoordigers van kleine en grote praktijken hebben samen met certificerende instellingen gewerkt aan nieuwe afspraken over de toetsing. Deze zijn getest bij praktijken om te zien of ze werkbaar waren. Naar aanleiding van deze uitkomsten is besloten onderscheid te maken tussen kleine en grote praktijken. Voor de toetsing van kleine praktijken is minder tijd nodig. Hierdoor wordt de toetsing goedkoper. Voor grotere praktijken is de toeslag van 15%, om tot de vaststelling van de formatie te komen, geschrapt. De regels voor 'multisite-toetsing' zijn aangescherpt.

Multi-site toetsing

De belangrijkste aanscherping van de regels voor multisite toetsing bij fysiotherapie houdt in dat pas na een positieve beoordeling, door middel van een initiële audit, vestigingen kunnen worden toegevoegd aan het certificaat.

De nieuwe norm is te bestellen via de webshop van NEN.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm kunt u contact opnemen met Kaat van der Haar-Coessens, consultant NEN-HKZ Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318, of e-mail info@hkz.nl.

Norm

HKZ 104:2016 nl

HKZ-norm - Fysiotherapiepraktijken

HKZ-norm 104 heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van extramurale en intramurale fysiiotherapiepraktijken. Hierbij speelt de grootte in personeelsomvang van de praktijk geen rol: de norm is ook van toepassing op solopraktijken.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl