Nieuwe ISO-richtlijn om watertoevoer tijdens een crisis te garanderen

04-09-2015 Wanneer er een ramp plaatsvindt, kan water – een van de belangrijkste hulpbronnen voor onze overleving – worden aangetast. Om water nutsbedrijven te helpen voorbereid te zijn en te kunnen blijven opereren in elke situatie, heeft ISO een nieuwe richtlijn gepubliceerd. Deze nieuwe norm vermeldt de stappen die nutsbedrijven dienen te nemen om voorbereid te zijn op elke crisissituatie. Ook wordt er gekeken naar wat te doen tijdens een noodgeval, hoe te herstellen en te leren van de situatie.

ISO 24518 ‘Activities relating to drinking water and wastewater services – Crisis management of water utilities’ schetst de principes van een crisismanagementsysteem, gebruik makende van de Plan-Do-Check-Act benadering om waternutsbedrijven voor te bereiden, zodat zij:

  • Kunnen omgaan met crisissituaties en watertoevoer kunnen verzekeren, net als de verwijdering en behandeling van afvalwater.
  • Kunnen samenwerken met alle betrokken autoriteiten.
  • De natuurlijke omgeving alsook de impact van op de gezondheid en het welzijn van de populatie overwegen.
  • Effectief communiceren met het publiek om paniek te voorkomen.

ISO 24518 kan gebruikt worden door waterautoriteiten en afdelingen op verschillende niveaus, watercorporaties en andere instellingen die werken aan watertoevoer, crisismanagement organisaties, wateringenieurs en -consultants. De norm bevat aanbevelingen voor waternutsbedrijven en voorbeelden van de ervaring van relevante nationale autoriteiten in crisismanagement.

ISO 24518 is de eerste in zijn soort. Er zijn al waterveiligheid-documenten gepubliceerd, maar tot nu toe was er geen een die over crisismanagement in waternutsbedrijven ging. De norm is ontwikkeld door de internationale technische commissie (ISO/TC) 224 voor dienstactiviteiten gerelateerd aan drinkwatervoorzieningssystemen en afvalwatersystemen. Het secretariaat van de commissie wordt gehouden door AFNOR, ISO-lid voor Frankrijk.

Lees het complete persbericht (EN).

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl