Nieuwe norm investerings- en exploitatiekosten onroerende zaken

24-01-2013 NEN 2699 geeft een begripsomschrijving en -indeling en vervangt de huidige NEN 2631, NEN 2632 en NEN 2634.

NEN heeft een nieuwe norm, NEN 2699, voor investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken gepubliceerd. NEN 2699 geeft een begripsomschrijving en -indeling en vervangt de huidige NEN 2631, NEN 2632 en NEN 2634. De norm omvat investeringskosten, het overdragen van gegevens over kosten en kwaliteitsaspecten van bouwprojecten alsook exploitatiekosten. Hiermee zijn alle kosten van onroerende zaken inzichtelijk en onder controle.

De kern van NEN 2699 wordt gevormd door een uitgebreide Excel-tabel. Door middel van ‘+’ en ‘-’ tekens is de tabel eenvoudig op verschillende niveaus in en uit te klappen. Daarnaast bevat de tabel hyperlinks waardoor de gebruiker eenvoudig naar een ander tabblad met van toepassing zijnde definities kan gaan. Bij aanschaf van de norm wordt de Excel-tabel meegeleverd.

Integraal afsprakenstelsel

Samen met NEN 2580 (oppervlakten en inhouden van onroerende zaken) vormt NEN 2699 een integraal afsprakenstelsel voor communicatie over investeringen in en exploitatie van de gebouwde omgeving.

Voor wie

Deze norm is van belang voor bouwers, ontwikkelaars, architecten, opdrachtgevers, adviseurs en analytici in het bouwproces.

Norm

NVN 7125:2011 nl

Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode

Deze voornorm geeft termen, definities en de bepalingsmethode van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw, inclusief de energie-infrastructuur op gebiedsniveau. Het toepassingsgebied strekt zich ...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 2699:2013 nl

Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling

Deze norm geeft de indeling van investeringskosten en exploitatiekosten van “onroerende zaken” en hun onderlinge relatie. Met "onroerende zaken" worden in dit verband bedoeld: gebieden, bouwwerk(en) met bouwwerkgebonden terreinen. Boten en stacaravan...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ing. Ron van der Aa, Consultant Integraal Bouwen.

ron.vanderaa@nen.nl

(015) 2 690 283

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl