Nieuwe norm investerings- en exploitatiekosten onroerende zaken

24-01-2013 NEN 2699 geeft een begripsomschrijving en -indeling en vervangt de huidige NEN 2631, NEN 2632 en NEN 2634.

NEN heeft een nieuwe norm, NEN 2699, voor investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken gepubliceerd. NEN 2699 geeft een begripsomschrijving en -indeling en vervangt de huidige NEN 2631, NEN 2632 en NEN 2634. De norm omvat investeringskosten, het overdragen van gegevens over kosten en kwaliteitsaspecten van bouwprojecten alsook exploitatiekosten. Hiermee zijn alle kosten van onroerende zaken inzichtelijk en onder controle.

De kern van NEN 2699 wordt gevormd door een uitgebreide Excel-tabel. Door middel van ‘+’ en ‘-’ tekens is de tabel eenvoudig op verschillende niveaus in en uit te klappen. Daarnaast bevat de tabel hyperlinks waardoor de gebruiker eenvoudig naar een ander tabblad met van toepassing zijnde definities kan gaan. Bij aanschaf van de norm wordt de Excel-tabel meegeleverd.

Integraal afsprakenstelsel

Samen met NEN 2580 (oppervlakten en inhouden van onroerende zaken) vormt NEN 2699 een integraal afsprakenstelsel voor communicatie over investeringen in en exploitatie van de gebouwde omgeving.

Voor wie

Deze norm is van belang voor bouwers, ontwikkelaars, architecten, opdrachtgevers, adviseurs en analytici in het bouwproces.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ing. Ron van der Aa, Consultant Integraal Bouwen.

ron.vanderaa@nen.nl

(015) 2 690 283

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl