Nieuwe norm veiligheidseisen galvanische oppervlaktebehandeling

15-01-2013 Momenteel wordt bij de Europese lidstaten gepolst of er draagvlak is om mee te werken aan een nieuwe norm die de veiligheidseisen voor galvanische oppervlakte behandelingsapparatuur gaat vastleggen.

Momenteel hebben Duitsland (DIN) en Italië (UNI) hun deelname al toegezegd. Vóór 15 mei 2013 wil men graag weten of er vanuit de Nederlandse belanghebbende bedrijven en branches een concrete toezegging tot deelname gaat volgen.

Voordat een nieuw norm-initiatief kan worden opgestart, moeten er minimaal vijf Europese lidstaten zijn die aangeven het normvoorstel te steunen. Daarnaast moeten ze een expert afvaardigen om de inhoud van de norm, in samenwerking met andere Europese collega-experts, te schrijven.

Er wordt een nieuwe werkgroep gevormd met experts die onder de vlag van de CEN technische commissie 271 'Surface treatment equipment – safety' gaat opereren. Om de activiteiten van de werkgroep te kunnen volgen en om inspraak te kunnen hebben in de Technische Commissie wordt door NEN een nationale normcommissie (her)opgericht: NC 341015 'Oppervlakte-behandelingsapparatuur'.

Voor wie

Het opstellen van de norm gebeurt door belanghebbenden uit de industrie en verwante organisaties. U kunt als expert en vertegenwoordiger van belanghebbende partijen in het normalisatieproces deelnemen in de werkgroep. Dit kan via het lidmaatschap van de nationale normcommissie waarvan het secretariaat bij NEN is ondergebracht. Voor het voeren van dit secretariaat wordt door NEN een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Geïnteresseerden voor deelname aan de commissie kunnen zich tot 15 mei 2013 aanmelden.

Eerder door u bekeken

Meer informatie of meedoen aan deze ontwikkeling?

Neem contact op met ir. Hans Weber, consultant Machinebouw

(015) 2 690 180

hans.weber@nen.nl

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl