Normcommissie Tabak en tabaksproducten als internationale commissie verder

30-08-2018 RIVM en NVWA hebben in mei hun deelname aan de NEN-normcommissie ‘Tabak en tabaksproducten’ beëindigd. Nu de overheid niet langer vertegenwoordigd is, bestaat de normcommissie nog uitsluitend uit producenten en hun vertegenwoordigers. Daarmee is in de normcommissie onvoldoende draagvlak geborgd voor het opstellen van nationale normen. De normcommissie blijft voortbestaan als platform voor deelname aan wereldwijde normalisatie in ISO. Binnen de ISO-commissie voor Tabak en tabaksproducten zijn alle belangen namelijk wel vertegenwoordigd.

De rol van NEN

NEN verzorgt in Nederland het normalisatieproces. De toepassing van normen is in beginsel vrijwillig en berust op draagvlak bij belanghebbenden. NEN spant zich voortdurend in om alle belanghebbenden bij het normalisatiewerk te betrekken. Normcommissies vormen een afspiegeling van de markt. NEN werd dan ook verrast door het besluit van RIVM en NVWA en betreurt het vertrek van deze organisaties.

Een normcommissie waarin vooral producenten zijn vertegenwoordigd, is echter geen zeldzaamheid in productnormalisatie. Dit betreft dan voornamelijk zogenaamde ‘schaduwcommissies’ die belanghebbenden toegang bieden tot Europese en internationale normalisatie.

NEN normcommissie ‘Tabak en tabaksproducten’

De Nederlandse normcommissie ‘Tabak en tabaksproducten’ volgt actief het internationale normalisatiewerk en levert input en expertise bij de ontwikkeling van ISO-normen voor terminologie en de analysemethoden voor tabak en tabaksproducten. De ISO-commissie voor tabaksnormalisatie kent een brede vertegenwoordiging van industrie, onderzoeksinstellingen, overheden en de WHO.

De normcommissie ‘Tabak en tabaksproducten’ ontwikkelt geen Nederlandse normen, daarvoor is een bredere belangenvertegenwoordiging in de normcommissie vereist. NEN ziet dan ook geen directe aanleiding om op basis van de huidige commissiesamenstelling de werkwijze van de normcommissie aan te passen. De commissie zal wel zijn werkprogramma opnieuw evalueren en waar nodig aanpassen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Communicatie, e-mail communicatie@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl