Normen rondom 175 jaar spoor

16-10-2014 Dit jaar reist Nederland 175 jaar over het spoor. De eerste trein vertrok op 20 september 1839 uit Amsterdam naar Haarlem. De trein verbond Nederlanders met elkaar, ontsloot het achterland met de steden en bracht Nederland welvaart en vooruitgang. Inmiddels ligt er 7000 kilometer spoor in ons land en dagelijks maken reizigers 1.1 miljoen treinritten.

Voor alle reizigers geldt dat zij moeten kunnen genieten van een veilige reis. De trein is in Nederland een van de veiligste vervoermiddelen. Zo zijn bijvoorbeeld alle sporen uitgerust met een speciaal beveiligingssysteem (ATB). Ook normen dragen bij aan de veiligheid op en om het spoor.

Station

De Nederlandse Spoorwegen heeft als beleidsdoelstelling dat alle NS stations voldoen aan de veiligheidseisen voor personeel, reizigers en overige gebruikers. De NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’ vormt hier een essentieel onderdeel van. Deze norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Hij is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

Bovenleiding

In de jaren ’50 reed de laatste stoomtrein in Nederland. Er vond toen een grootschalige elektrificatie plaats van het spoor. Tegenwoordig is er een norm voor bovenleidingen: NEN-EN 50119 ‘Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Bovenleiding voor elektrische tractie’. De norm is zowel van toepassing op nieuwe bovenleidingen als op de volledige reconstructie van reeds bestaande bovenleidingen.

Wissels

Bij ongelukken in het verkeer zijn meestal meerdere partijen betrokken. Voor het treinverkeer geldt daarom dat wissels en kruisingen risicovolle punten zijn. NEN-EN 13232 ‘Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen’ bevat eisen met betrekking tot het geometrisch ontwerp, de wiel/railwisselwerking, de bediening en vergrendeling van wissels en kruisingen.

Noodrem

Er worden nog steeds nieuwe normen ontwikkeld op dit gebied. In augustus dit jaar verscheen bijvoorbeeld NEN-EN 16334 ‘Railtoepassingen - Alarmsystemen voor passagiers’. Het doel van zo’n alarmsysteem is dat passagiers in noodgevallen de machinist kunnen informeren, de machinist kan blijven rijden en de trein kan laten stoppen op een veilige plek, of dat de trein automatisch stopt.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl