Normen rondom de HISWA 2014

31-08-2014 Van 2-7 september vindt de HISWA te water plaats in Amsterdam: alweer de 31ste editie van het grootste botenevenement van Noord-Europa. Niet alleen de laatste trends in de (inter)nationale jachtbouw, maar ook alles op het gebied van watersport, nautische artikelen, kleding en accessoires wordt gepresenteerd. Er zijn dan ook vele normen op de HISWA van toepassing.

Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke begrippen in en om het water. Wie zich zelfstandig wil voortbewegen op het water moet daarom in het bezit zijn van een vaarbewijs: hierin staan de basisvaarregels en –veiligheidsmaatregelen voor op het water. Niet alleen aan de mensen maar ook aan de materialen worden eisen gesteld. Deze zijn vastgelegd in verscheidene (inter)nationale normen. De eisen variëren van macro (scheepsbouw) tot micro (kompas). Hieronder een aantal voorbeelden.

Eisen aan de bouw

De bouw van een jacht is een groot project met vele verschillende aspecten. Het drijfvermogen, de waterdichtheid, de motor etcetera. Veel van deze aspecten zijn vastgelegd in normen, zoals NEN-EN-ISO 12215 ‘Pleziervaartuigen - rompconstructie en verbanddelen’. Deze norm bestaat uit 9 delen. Er staan eisen in met betrekking tot de werkplaats, het constructieplan, de te gebruiken materialen (van staal en aluminium voor de grote oppervlakken tot hars en glasvezel aan toe), roeren en tuigagebevestiging (voor zeilboten).

Details

Wat meer ingezoomd op de details van de botenbouw, is er bijvoorbeeld een norm voor specifiek voor de ramen: NEN-ISO 11336 ‘Grote jachten - Sterkte en dichtheid glazen vensters’. Onder grote jachten worden verstaan jachten met een romplengte groter of gelijk aan 24m, voor sportief, recreatief of commercieel gebruik, met een tonnage tot 3000 gross volgens de International Tonnage Convention. Het gaat in deze norm alleen om die vensters die boven de diepste waterlijn zijn en die kritiek zijn voor de jacht in relatie tot weer- en waterdichtheid, dat wil zeggen de vensters die voor waterdoorlating in de romp kunnen zorgen als het glas breekt.

Nautische artikelen

Naast boten is er ook veel aandacht voor nautische artikelen en accessoires. Ook daar zijn normen voor. Bijvoorbeeld NEN-EN-ISO 12402 ‘Persoonlijke drijfmiddelen – reddingsvesten’. Deze norm specificeert de veiligheidseisen voor reddingsvesten bedoeld voor gebruik op zee, met inachtneming van de technische voorwaarden uit de International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS).

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl