Normen voor handbewogen rolstoelen

28-06-2013 Vandaag, vrijdag 28 juni, vindt het EK rolstoelbasketbal plaats in Frankfurt tot en met 8 juli. De uitkomst van de wedstrijden is van belang voor het WK volgend jaar en de Paralympische Spelen in 2016. Het Nederlandse dames- en herenteam spelen onder andere tegen Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Israël, Turkije en Zweden. Voor rolstoelbasketbal zijn speciale sportrolstoelen ontwikkelen. Per sport zijn er specifieke eisen, maar voor handbewogen rolstoelen is er een Europese norm ontwikkeld.

Er is een Europese norm voor handbewogen rolstoelen. NEN-EN 12183 ‘Met de hand aangedreven rolstoelen - Eisen en beproevingsmethoden’ wordt momenteel herzien en is gepubliceerd als normontwerp. De norm bevat eisen voor het ontwerp van rolstoelen voor personen niet zwaarder dan 300 kg. Er wordt onder andere gekeken naar de veiligheid van de rolstoel en de gebruiksvriendelijkheid (opklapbaarheid, zitting, handvatten, etc.).

Normcommissie ‘Rolstoelen’

Leden van de normcommissie ‘Rolstoelen’ werken mee aan Europese en internationale afspraken voor rolstoelen (hand- en elektrisch aangedreven). Het gaat hier om algemene en specifieke eisen en beproevingsmethodes voor rolstoelen inclusief vastzetsystemen. In de meeste gevallen gaat het om afspraken om veiligheid van de gebruiker te waarborgen.

De normcommissie volgt de volgende internationale CEN/TC en ISO/TC ‘Wheelchairs’. Voor besluiten die binnen deze technische commissies genomen worden, wordt binnen de normcommissie een nationaal standpunt gevormd. Dit standpunt wordt als zodanig bij de betreffende commissie ingebracht.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de norm of over het normalisatieproces: Frank Kortstee, Clustermanager Medische Technologie.

(015) 2 690 250

advies.medisch@nen.nl

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl