Ondernemers krijgen meer kansen door betere Europese standaarden

13-06-2016 Vandaag is het Joint Initiative on Standardisation (JIS) door tientallen Europese bedrijven, vakbonden, kennisinstellingen en consumenten- en milieuorganisaties samen met de Europese Commissie en lidstaten in Amsterdam ondertekend. Hiermee zijn afspraken vastgelegd om te komen tot betere gemeenschappelijke Europese standaarden voor producten en diensten. Doel is onder andere om de Europese afzetmarkt voor nieuwe producten vergroten en MKB’ers en innovatieve ondernemers beter in staat te stellen om in heel Europa te ondernemen.

Het JIS is één van de uitkomsten van de afsluitende EU-conferentie over de interne markt van het Nederlandse voorzitterschap. Het belang om te blijven werken aan het verbeteren van de Europese interne markt wordt onderstreept door Europees Commissaris Bieńkowska van Interne Markt, minister-president Rutte en minister Kamp. De partijen die het JIS vandaag ondertekenen zetten zich in om voor het einde van 2019 de samenwerking op het gebied van normen te verbeteren. De diensten- en ICT-sector krijgen daarbij prioriteit.

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ): “De afspraken die we vandaag maken, dragen bij aan een Europa waar afzetmarkten voor nieuwe producten worden ontsloten, technologie beter met elkaar kan communiceren en innovaties gemakkelijker tot stand komen. Vooral ons MKB, de ICT-sector en innovatieve bedrijven zullen hiervan profiteren.”

Normen: onmisbaar in ons leven

Normen. Voor velen zijn ze onzichtbaar, maar we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Je doet boodschappen en betaalt met je pinpas. Eenmaal thuis stop je alle vleeswaren in de koelkast zodat ze langer houdbaar zijn. Vervolgens lees je wat documenten op je laptop die je opent vanaf een usbstick. Klinkt heel logisch, maar aan deze producten liggen allemaal normen ten grondslag. Ze zijn dus essentieel voor probleemloos gebruik door consumenten en een noodzaak voor ondernemers die nieuwe producten op de Europese markt willen brengen.

Het maken van normen

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus en vindt plaats in normcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en internationaal verband. Vanuit Nederland is NEN het normalisatie-instituut waar dit gebeurt.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl