Ontwerp NPR 7201 gepubliceerd

06-04-2017 De ontwerpversie van NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 7201 ’Bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen’ is onlangs verschenen.

In de NPR worden regels gegeven, waaraan proefbelastingen voor palen moeten voldoen. Deze NPR vervangt NEN 6745 deel 1 en deel 2. Er zijn vier klassen van paalbelastingsproeven beschreven (uitvoering van de proef en interpretatie):

  • Klasse A – volledige instrumentatie van de paal met reksensoren, waarbij de paal tot bezwijken wordt belast
  • Klasse B – bezwijkproef, waarbij alleen de belasting en de zakking aan de paalkop worden gemeten
  • Klasse C – proef uitgevoerd tot ca. 1.6 maal de rekenwaarde van de belasting, waarbij alleen de belasting en de zetting aan de paalkop wordt gemeten. De paal mag tijdens deze proef niet bezwijken
  • Klasse D – controleproef uitgevoerd tot de rekenwaarde van de belasting om de draagkracht van een individuele paal te controleren

Paalfactoren registreren

Als de palen aan de eisen van de NPR 7201 voldoen, is het mogelijk om de paalfactoren voor een paalsysteem te registreren bij NEN. Dit wordt geregistreerd in combinatie met de gegevens van de paalproducent (die de proeven heeft uitgevoerd) en een beschrijving van het paalsysteem. Momenteel is de normcommissie bezig met het opzetten van dit register bij NEN.

Gedurende 3 maanden is het mogelijk om commentaar te leveren op deze ontwerpversie door het invullen van de commentaartabel. Commentaar dient uiterlijk 30 juni geleverd te worden op www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Carloes Pollemans, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het werkterrein van de normcommissie ‘Geotechniek’ betreft normen en normalisatie over: het toetsen van het ontwerp van geotechnische en funderingsconstructies, geotechnisch bodemonderzoek (inclusief sonderingen) en beschrijving en classificatie van grond ten behoeve van civieltechnische en bouwkundige toepassingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl