Ontwikkeling Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor eisen aan onafhankelijke schemabeheerders

02-08-2016 Op initiatief van een groep onafhankelijke schemabeheerders start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een NTA 'Eisen aan onafhankelijke schemabeheerders'. Het initiatief is genomen na overleg met de Raad voor Accreditatie en verschillende ministeries, die gebruik maken van certificatie- en inspectieregelingen. Partijen die mee willen praten over de ontwikkeling van deze NTA, kunnen zich tot 15 september aanmelden voor deelname.

Onafhankelijke schemabeheerders worden op dit moment door de RvA beoordeeld op basis van een door de RvA opgesteld beoordelingsdocument. Europese regelgeving vereist dat beoordeling in de toekomst plaatsvindt op basis van een extern opgesteld document. Een groep schemabeheerders, die al regelmatig ontwikkelingen met elkaar afstemt, heeft daarom het initiatief tot de opstelling van de NTA genomen (Het CCV, FSSC 22000, KvINL, NEN-HKZ, SCCM, SCIOS, SKAO, SIKB, SMK, SSVV).

De NTA is bedoeld om de kwaliteit van zowel de ontwikkeling als het beheer van schema’s te borgen, die worden opgesteld door schemabeheerders die onafhankelijk zijn van zogenaamde conformiteitsbeoordelende instanties. De kwaliteit van de schema’s wordt onder meer bepaald door de wijze waarop de verschillende belanghebbende partijen door de schemabeheerder worden betrokken.

Bij de opstelling van de NTA zullen bestaande documenten als uitgangspunt worden gebruikt. In het bijzonder het document van de RvA, waarin de huidige eisen zijn vastgelegd. Verder vormen de normen uit de ISO/IEC 17000-serie, waarop de accreditaties zijn gebaseerd, een belangrijk uitgangspunt.

Doelstelling is dat de inhoudelijke ontwikkeling van de NTA in 2016 wordt afgerond en de publicatie begin 2017 kan plaatsvinden.

Meer informatie

Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 15 september 2016 aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep bij Dick Hortensius, dick.hortensius@nen.nl. Ook kunnen eventuele vragen aan hem worden gesteld, telefoon (015) 2 690 115.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl