Oprichting van normcommissie voor gasdetectoren

24-05-2017 Nederland heeft belang bij invloed op de Europese normontwikkeling voor gasdetectoren. De oprichting van een commissie die de Nederlandse belangen behartigt is daarvoor onontbeerlijk. NEN roept daarom belanghebbende partijen op om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst op 28 juni aanstaande. ***update*** De commissie NEC 216/31-9 is nu in oprichting en zal begin 2018 van start.

Om tot de oprichting van een normcommissie te komen, is een informatiebijeenkomst gepland. NEN houdt deze oriënterende bijeenkomst op woensdag 28 juni (aanvang 13.00 uur) bij NEN in Delft. Het doel is om met de geïnteresseerden een commissie samen te stellen. Of dit lukt hangt af of er voldoende belangstellenden zijn voor dit onderwerp.

Achtergrond

Op dit moment volgt Nederland de Europese normen voor gasdetectoren die voortkomen uit de Europese commissie CLC/TC 216. Nederland heeft hier geen inbreng in en is afhankelijk van wat andere landen beslissen. Om hier verandering in te brengen en ook omdat de gasdetectietechniek zich ontwikkelt, ambieert NEN een Nederlandse normcommissie samen te stellen. Deze commissie kan dan invloed uitoefenen op de Europese normen door bijvoorbeeld op voorstellen te stemmen of zelf met inbreng te komen.

NEN zoekt voor oprichting van de normcommissie deskundigen die de Europese normontwikkeling voor gasdetectoren van commentaar kunnen voorzien. Tijdsbesteding: twee vergadermiddagen per jaar en tussendoor voorstellen becommentariëren of aanvullingen formuleren (hoeveelheid tijd afhankelijk van hoeveel thema’s er relevant zijn voor deskundige).

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de informatiemiddag, mail dan naar elektrische-installaties@nen.nl. Heeft u nog andere vragen over deze bijeenkomst of over deelname aan de normcommissie, dan kunt u bellen met Sukran Yilmaz, telefoon (015) 2 690 391.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl