Commissie

Particuliere beveiligingsdiensten

In oprichting

Particuliere beveiligingsdiensten
Recent is in Wenen een nieuwe technische commissie ‘Private Security Services’ (CEN/TC 439) opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. NEN zorgt voor de Nederlandse inbreng. Wilt u ook invloed uitoefenen of de inhoud van deze normen? Neem dan contact op met NEN.

Bedrijven en overheidsinstanties maken steeds meer gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven om de veiligheid te waarborgen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van beveiligingsbedrijven zonder keurmerk, ook ontbreken de handvaten om te bepalen aan welke eisen de beveiligingsbedrijven en hun personeel dienen te voldoen. Het opstellen van normen ondersteunt de toegenomen professionalisering van beveiligers en de verspreiding van ‘best practices’ onder aanbieders van particulieren beveiligingsdiensten. Deze elementen zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de Europese burgers, het bedrijfsleven en overheden een hoge mate van vertrouwen hebben in de particuliere beveiligingsdiensten.

Voor de ontwikkeling van normen voor de beveiligingsbedrijven is grote interesse vanuit 18 landen. Mogelijk zijn de normen en specificaties voor beveiligingsbedrijven voor uw organisatie van belang. Om hierop invloed uit te oefenen en de ontwikkelingen te volgen kunt u zich aansluiten bij NEN door lid te worden van deze nieuwe Nederlandse normcommissie voor beveiligingsbedrijven. Hierdoor krijgt u toegang tot een groot (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk, krijgt u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten en komt u tot nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling. Deelname aan normalisatie geeft u de mogelijkheid om als organisatie uw positie te bepalen, uw bedrijfsstrategie vroegtijdig af te stemmen en vergroot uw kennisopbouw en -uitwisseling

Voordelen deelname
De normcommissie particuliere beveiligingsdiensten zal een platform gaan bieden aan alle belanghebbende partijen. De normcommissie zal leidend zijn voor de Nederlandse inbreng in alle nationale, Europese en eventuele mondiale normalisatie-activiteiten binnen het werkgebied Particuliere beveiligingsdiensten. Door deel te nemen aan deze nieuwe normcommissie zijn de Nederlandse Stakeholders betrokken bij nieuwe normalisatie-initiatieven en kunnen zij hier ook daadwerkelijk invloed op uitoefenen. De normcommissie staat centraal in het speelveld en koppelt Nederlandse belangen aan normalisatie zodat de juiste nationale en internationale normen worden ontwikkeld.

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met NEN Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of mm@nen.nl

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met het cluster NEN Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl