Periodieke evaluatie van norm voor voorkeurreeksen

20-04-2018 Elke vijf jaar wordt een norm onderworpen aan een periodieke evaluatie. Aan belanghebbenden wordt gevraagd of een norm nog voldoet aan de stand der techniek en nog relevant is. Op dit moment vindt de periodieke evaluatie plaats van NEN 3070:1977 Voorkeurreeksen.

De scope van NEN 3070 heeft betrekking op de voorkeurreeksen ten behoeve van het vaststellen van opeenvolgende waarden van een grootheid. Bij het bepalen van deze waarden, zoals voor reeksen van afmetingen, belastingen, overbrengingen, vermogens, weerstanden en spanningen, blijkt in veel gevallen de meetkundige opeenvolging de meest aanbevelenswaardige te zijn. Om voor deze gevallen een richtlijn te geven, zijn in deze norm voorkeurreeksen vastgesteld. De norm is beschikbaar via de NEN webshop.

Nederlandse belanghebbenden gezocht

In 1954 is NEN 3070 voor het eerst gepubliceerd. Inmiddels is er geen Nederlandse normcommissie meer die deze norm beheert. Ook is er voor ISO/TC 19 geen schaduwcommissie in Nederland. De norm is in overeenstemming met ISO 3:1973 ‘Preferred numbers - Series of preferred numbers’ en is ontwikkeld binnen ISO/TC 19 ‘Preferred numbers’.

Periodieke evaluatie

Bij een periodieke evaluatie zijn drie besluiten mogelijk: herbevestigen, herzien of intrekken. NEN vraagt belanghebbenden hun standpunt kenbaar te maken via een e-mail. NEN besluit dan op basis van hun advies. Als zich geen belanghebbenden melden wordt de norm ingetrokken en ondergebracht in het archief van NEN.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van deze norm

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Een normcommissie zou kunnen worden opgericht bij voldoende belangstelling. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl