Platform ATEX153 is gestart!

12-05-2017 NEN organiseerde op 19 april 2017 een bijeenkomst over de oprichting van ‘Platform ATEX153’. Na het peilen waar de behoefte en interesse liggen, is over gegaan tot de daadwerkelijke oprichting van het platform. Als voorzitter is dhr. Willem van der Bijl gekozen.

ATEX (ATmospheres EXplosives) richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar stof- en gasontploffingsgevaar kan heersen. Daarnaast omvat deze richtlijn de procedures en instructies voor de medewerkers die op plaatsen werken waar stof- en gasontploffingsgevaar kan heersen. Het platform is bedoeld voor iedereen die met ontploffingsgevaar te maken heeft, maar de nadruk ligt op de gebruikers van ontploffingsgevaarlijke ruimten.

Waarom een platform?

Het platform zal enerzijds kennis delen tussen ATEX153-plichtige bedrijven, anderzijds moet het fungeren als klankbord voor de normcommissies zodat er meer input "uit het veld" in de normen opgenomen wordt. Het doel van de informatiebijeenkomst is om te peilen waar de behoefte en interesse ligt voor de invulling van het platform.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissies ‘Elektrisch materieel i.v.m. ontploffingsgevaar’ en ‘Ontplofbare atmosferen’ houdt zich bezig met methoden ter bepaling van de ontplofbaarheid van atmosferen, uitrusting te gebruiken in ontplofbare atmosferen, beveiligingssystemen (preventie en bescherming) en componenten voor uitrusting en beveiligingssystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar elektrische-installaties@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl