Praat mee over het professioneel autoluw maken van stadscentra

01-05-2017 Steeds meer gemeenten streven naar een autovrij stadscentrum. Er zijn diverse systemen op de markt om dit mogelijk te maken, maar de vele mogelijkheden van ‘aansturing’ en de diverse protocollen zijn een belemmering voor het optimaal functioneren ervan. NEN faciliteert een behoeftepeiling bij gemeenten, producenten, politie, installateurs, fabrikanten en andere belanghebbende partijen om hier een nationale norm voor op te stellen.

Vanuit de overheid is de behoefte aan standaardisatie van het proces rond zogenoemde Selectieve Toegang & Dosering kenbaar gemaakt. Wanneer de techniek uitgaat van vastgelegde basisprincipes, worden de bezwaren weggenomen die kleven aan de toepassing van systemen van verschillende leveranciers door elkaar. Aspecten die hierbij een onderdeel vormen zijn onder andere:

 

  • onderhoud en vervanging
  • aansprakelijkheid
  • schade
  • preventie

Informatiebijeenkomst op 27 september

De verwachting is dat de geschetste problematiek breed speelt. NEN organiseert daarom op 27 september een informatiebijeenkomst om te peilen of er voldoende behoefte is aan een nationale norm en om de scope ervan te bepalen. Bij voldoende belangstelling om deel te nemen aan de nog op te richten normcommissie wordt een NEN-norm opgesteld. Na dit traject wordt bekeken of ook binnen Europa behoefte bestaat aan een vergelijkbaar traject.

Meer informatie en aanmelden

Gemeenten, producenten, politie, installateurs, fabrikanten en andere belanghebbende partijen kunnen zich voor deze informatiebijeenkomst aanmelden via de website. Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Jacques van den Hoorn, Consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443 of e-mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl