Praat mee over informatiearchitectuur in de jeugdsector bij de herziening van de NTA 8023-serie

24-03-2017 Binnenkort start bij NEN de herziening van de meerdelige NTA 8023 'Maatschappelijke zorg – Informatiearchitectuur in de jeugdsector'. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Agentschap CIBG. Aanmelding voor deelname aan de projectgroep staat nu open bij NEN.

NTA 8023 'Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector' is in 2010 gepubliceerd. Deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) beschrijft de communicatie tussen het koppelvlak van de landelijke verwijsindex en de aansluitende externe systemen van deelnemende instanties en hulpverleners.

NTA 8023 bestaat uit drie delen:

  • NTA 8023-0:2010 'Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 0: Algemene bepalingen'
  • NTA 8023-1:2010 'Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR)'
  • NTA 8023-2:2010 'Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 2: Elektronisch berichtenverkeer (EBV)'

Inhoud van NTA

Deel 1 van NTA 8023 bevat de landelijke verwijsindex risicojongeren. De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Zo weet een hulpverlener sneller of een kind ook bekend is bij zijn collega’s. Ze kunnen dan overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening. Deel 2 bevat het elektronisch berichtenverkeer in de jeugdketens en er is ook een deel 0 met algemene bepalingen.

In 2010 is de NTA 8023 herzien en is een aanvullingsblad gepubliceerd. Eind 2014 is er een correctieblad uitgebracht bij deel 1 van de NTA waarin de functionaliteit van de landelijke verwijsindex risicojongeren is aangepast naar de nieuwe wettelijke eisen van de Jeugdwet die zijn ingang vond per 1 januari 2015.

De herziening

Op initiatief van NEN wordt iedere 3 jaar geëvalueerd of de in de NTA 8023 vastgelegde afspraken nog actueel zijn. Na de consultatie van betrokken veldpartijen heeft Agentschap het CIBG aan NEN de opdracht verleend om aanpassing van de technische inhoud mogelijk te maken.

Het doel van de aankomende revisie is om het aanvullingsblad (2010) en correctieblad (2014) in de bestaande delen te verwerken, zodat er één actuele geconsolideerde versie van de NTA 8023 beschikbaar komt en deze versie zodanig aan te passen dat de technische inhoud weer aansluit bij de huidige praktijk en stand van de technologie.

Projectgroep

Deelname aan de projectgroep staat open voor alle partijen die een belang hebben bij het onderwerp en geschiedt onder de onafhankelijke leiding van NEN. Op 29 juni 2017 is de bijeenkomst voor de projectgroep, waarin de voorstellen voor revisie worden besproken.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Lieke van Nierop, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 274 of e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl