Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

NEN 5509 is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het maken van gebruikershandleidingen, zoals fabrikanten, schrijvers, technisch illustratoren, ontwerpers, technici en anderen die informatie aanleveren voor gebruikershandleidingen. De norm geeft eisen voor de inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen voor producten bestemd voor zowel professionele als niet-professionele gebruikers.

Vernieuwing

De voornaamste reden om NEN 5509 te herzien, is de opkomst van elektronische communicatie en informatieoverdracht via internet. De scope van de nieuwe norm is aangepast zodat het ook rekening houdt met deze nieuwe informatietechnieken. Daarnaast wordt voorzien in een strakkere hoofdstukindeling en illustraties waardoor het voor schrijvers makkelijker is een goede handleiding op te stellen. Tenslotte is meer verband gelegd met machineveiligheid en de risico’s van het gebruik van machines uit de Machinerichtlijn.

Besproken normen

Internationale ontwikkelingen

De nationale normcommissie kan de internationale normontwikkeling volgen en hier desgewenst invloed op uitoefenen. Binnen ISO wordt gewerkt aan een voorstel voor een gebruikershandleiding voor de Machinerichtlijn waarbij de nieuwe NEN 5509 wordt gebruikt.
De eisen van NEN 5509 zijn daar waar noodzakelijk in lijn gebracht met NEN-EN-IEC 82079-1 ‘Voorbereiding van gebruik van instructies – structuur, inhoud en presentatie’. Een Joint Working Group tussen IEC en ISO werkt aan de herziening van NEN-EN-IEC 82079-1.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Femke Stoverinck, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl