Publicatie internationale norm voor validatie en verificatie

11-11-2019 De internationale norm voor validatie en verificatie, ISO/IEC 17029, is onlangs gepubliceerd. Deze norm is geschikt voor organisaties die verificatie activiteiten uitvoeren als conformiteitsbeoordeling.

ISO/IEC 17029:2019 omschrijft de eisen waar organisaties aan moeten voldoen op het moment dat ze validatie en verificatie van claims uitvoeren. Daarbij valt te denken aan claims over bouwtechnologie, energiemanagement, financieel management, artificiële intelligentie, CO2 emissies, maatschappelijk verantwoord ondernemen, machineveiligheid en producten in de gezondheidszorg.

De norm is van toepassing op alle organisaties die data valideren en verifiëren. Validatie en verificatie bij testen, inspectie, certificatie of van meetmethoden vallen niet binnen het toepassingsgebied van de norm.

Accreditatie

Op basis van ISO/IEC 17029:2019 kunnen organisaties ook worden geaccrediteerd voor hun verificatie en validatie activiteiten. Een geaccrediteerde organisatie geeft meer zekerheid over de competenties van de organisatie die de claim verifieert of valideert.

De norm is beschikbaar via de normshop van NEN.

Meedoen?

Nederlandse belanghebbenden kunnen meepraten over inhoud van normen door lid te worden van de commissie Conformiteitsbeoordeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 154, of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl