Raad voor Accreditatie accepteert NEN als schemabeheerder BAG

26-02-2013 Op een basisregistratie moet je kunnen vertrouwen. Daarom zijn waarborgen ingebouwd bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Zo moeten gemeenten eens per drie jaar een inspectie laten uitvoeren.

Dit gebeurt aan de hand van een inspectieprotocol (schema). NEN beheert dit protocol als onafhankelijke partij. De Raad voor Accreditatie heeft NEN nu ook goedgekeurd als beheerder voor het BAG-schema. Hiermee is het onafhankelijke BAG-schemabeheer bevestigd.

Voor het BAG-schemabeheer heeft NEN een commissie ingesteld met alle inspectie-instellingen en een College van Deskundigen. Zij houden bij over welke onderdelen van het inspectieprotocol vragen komen. Deze vragen blijken onder andere uit de resultaten van uitgevoerde inspecties bij gemeenten, te vinden op bag.vrom.nl. Waar mogelijk worden deze onderdelen verduidelijkt in het duidingsdocument dat in samenhang met het inspectieprotocol moet worden gelezen. Het inspectieprotocol en het duidingsdocument staan ook op de website.

Inspectieprotocol

Het protocol maakt duidelijk wat er van gemeenten én van de inspectie-instellingen wordt verwacht bij een inspectie. Ook is te lezen hoe de beoordeling tot stand komt. Voor het beheer van dit schema adviseerde de Raad voor Accreditatie om een onafhankelijke organisatie te zoeken. NEN heeft al bijna 100 jaar een naam opgebouwd als onafhankelijk begeleider voor het maken van afspraken, waaronder tienduizenden normen. Sinds 2009 is NEN door de Raad voor Accreditatie erkend als schemabeheerder. Per onderwerp moet een aparte goedkeuring aan de RvA worden gevraagd. Dat is nu voor het BAG inspectieprotocol toegekend.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Neem voor inhoudelijke informatie contact op met ir. Annet van der Horn, Consultant Integraal Bouwen

(015) 2 690 286

annet.vanderhorn@nen.nl

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl