Reactie NEN op terugtrekken van RIVM en NVWA uit de Nederlandse normcommissie Tabak en tabaksproducten

07-05-2018 RIVM en NVWA hebben vandaag hun deelname aan de Nederlandse normcommissie Tabak en tabaksproducten opgezegd. Als gevolg hiervan bestaat de normcommissie nu alleen nog uit vertegenwoordigers van de tabaksindustrie.

NEN vindt deze ontwikkeling zorgelijk, met het oog op het principe dat zoveel mogelijk belangen in de normcommissie vertegenwoordigd moeten zijn. In de beleidscommissie Landbouw & Levensmiddelen en de normcommissie zelf zal daarom met spoed het voortbestaan van de commissie worden besproken.

De Nederlandse normcommissie Tabak en tabaksproducten houdt zich bezig met normalisatie van de terminologie en de analysemethoden voor tabak en tabaksproducten. De Nederlandse normcommissie neemt actief deel aan internationale normalisatie in ISO.

Afspraken binnen de Nederlandse en internationale normcommissies komen tot stand op basis van consensus. Deelname aan een normcommissie staat open voor alle belanghebbende partijen. Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. NEN verzorgt in Nederland het normalisatieproces en faciliteert de deelname aan het internationale overleg. NEN nodigt daartoe alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is hierbij randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Communicatie, e-mail communicatie@nen.nl

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl