Resultaten NEN-KTO 2018 bekend

21-11-2018 Afgelopen maanden is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn nu bekend. NEN wil iedereen die heeft deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek hiervoor heel hartelijk bedanken.

Er zijn dit jaar drie onderzoeken gedaan onder verschillende doelgroepen:

  • Een waaraan commissieleden konden deelnemen en waarin vragen werden gesteld over de dienstverlening van NEN Normontwikkeling en deelname aan en ervaringen met het normalisatieproces.
  • Een waaraan deelnemers van trainingen konden deelnemen en waarin vragen werden gesteld over de trainingen en de dienstverlening.
  • Een waaraan normkopers konden deelnemen en waarin vragen werden gesteld over het verkoopproces van normen en aanverwante producten.

Uit de resultaten blijkt dat onze klanten ons positief beoordelen. De gemiddelde tevredenheid van onze commissieleden kan worden vertaald naar het rapportcijfer 7,6. Trainingen krijgt een 8,1 en voor het verkoopproces is een 7,7 gegeven.

Wij zijn als NEN trots op de resultaten en we gaan uiteraard aan de slag met de feedback en verbeterpunten die zijn gegeven.

In de infographics wordt een samenvatting gegeven van de resultaten:

Meer informatie

Voor meer informatie over het KTO, stuur een e-mail naar de afdeling Communicatie, communicatie@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl