SASAM-project van start

20-12-2012 SASAM, de afkorting voor Support Action for Standardization on Additive Manufacturing, is een onderdeel van het Europese FP7 subsidieprogramma. Dit SASAM project gaat een bijdrage leveren om normen te ontwikkelen voor Rapid Prototyping en Rapid / Additive Manufacturing ten behoeve van de Europese industrie.

SASAM, de afkorting voor Support Action for Standardization on Additive Manufacturing, is een onderdeel van het Europese FP7 subsidieprogramma. Dit SASAM project gaat een bijdrage leveren om normen te ontwikkelen voor Rapid Prototyping en Rapid / Additive Manufacturing ten behoeve van de Europese industrie.

Om brede invoering van het Additive Manufacturing (AM) proces en de evaluatie van bestaande producten mogelijk te maken, is het dringend noodzakelijk om internationale en Europese afspraken vast te leggen. Het ontbreken van normen belemmert in hoge mate de daadwerkelijke implementatie van AM-technologie op industriële basis. Het SASAM-project, waarvan onlangs de aftrap was, gaat hier verandering in brengen.

Dit project heeft tot doel om een wegenkaart op te zetten met daarin de noodzakelijke basis om effectieve normalisatie op het gebied van AM-technologie te bereiken. CEN ondersteunt dit project actief door twee evenementen te organiseren waar belanghebbenden de behoeften aan normalisatie voor AM kunnen bespreken. Het eerste evenement vindt plaats in maart 2013 te Brussel.

De snelle ontwikkeling van de Rapid Prototyping en Additive Manufacturing technologie heeft het normalisatiewerk en de protocollen ingehaald. Het gevolg is dat er geen objectief vergelijkende informatie beschikbaar is voor enig product dat met ofwel Additive Manufacturing of Rapid Prototyping is vervaardigd. Hierdoor ontstaat een onduidelijke situatie voor de industrie en moet er worden vertrouwd op informatie van de leveranciers; dit kan leiden tot aanzienlijke belangenverstrengelingen.

Dit project, geleid door TNO Eindhoven, wordt door de Europese Commissie ondersteund. Het project heeft een voorziene looptijd van 18 maanden met als officiële startdatum 1 september 2012. Behalve TNO nemen nog 17 partners deel aan het project. Onder de deelnemers bevinden zich firma’s als Siemens, SINTEF en CETIM, onderzoeksinstituten als SIRRIS (B), Universiteit Loughborough (UK) en Inspire (CH) en de normalisatie instituten NEN (NL), UNM (F) en SIS (S).

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.sasam.eu.

Eerder door u bekeken

Meer informatie over dit project?

Neem contact op met ir. Hans Weber, consultant Machinebouw & Transport

(015) 2 690 180

hans.weber@nen.nl

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl