Samenwerking Nederlandse steden voor integrale aanpak Smart City

11-11-2016 Van 15 tot 17 november vindt het Smart City Expo World Congress plaats in Barcelona. De Nederlandse steden Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht presenteren gezamenlijk hun Smart City projecten in samenwerking met RVO; dit vindt plaats in het Holland Paviljoen. Naast deze steden zijn onder andere ook NEN, RVO, VNG en KING aanwezig.

Tijdens deze dagen zijn 600 steden uit meer dan 105 landen en een venue met 75 start-ups aanwezig. Het congres biedt de mogelijkheid om kennis uit te wisselen over de uitdagingen waarmee steden te maken hebben in het kader van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Centraal staat het delen van kennis en ervaring met belanghebbende partijen wereldwijd en het presenteren van best practices op het gebied van governance, economie, mobiliteit, society, sustainability, data & technologie en veiligheid.
De Expo dient ook een inspiratiebron te zijn voor de ontwikkeling en verdieping van de Smart City Strategie Nederland. Deze wordt naar verwachting in januari 2017 aan premier Mark Rutte aangeboden.

Smart Solutions for City Challenges

De vijf steden hebben elk hun eigen aandachtsgebied(en) voor innovatie op het gebied van de zogenaamde ‘smart cities’. Om steden voor te bereiden op de toekomst is een integrale aanpak nodig, daarom is gekozen voor een gezamenlijke presentatie in Barcelona.

Het Holland Paviljoen zal een ontmoetingsplaats zijn waar Nederlandse steden en bedrijven hun toepassingen kunnen presenteren aan een internationaal en toonaangevend publiek op het gebied van stedelijke ontwikkeling.

Standaardisatie

NEN is partner en werkt mee aan de Nationale Smart City Strategie. Standaarden zijn een belangrijke enabler voor marktacceptatie, -opschaling, vertrouwen en uiteraard interoperabiliteit van oplossingen. Voor strategiebepaling van standaardisatie rondom gemeenschappelijke issues ten aanzien van Smart Cities, is de Nederlandse Strategische AdviesGroep Smart Cities Standaardisatie (NLSAG-SC) in samenwerking met ruim zestien partners opgericht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/smartcities. Voor inhoudelijke informatie over Smart Cities, NLSAG-SC en/of standaardisatie: Emiel Verhoeff en/of Remco Perotti, telefoon (015) 2 690 334 of e-mail businessdevelopment@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Emiel Verhoeff en/of Remco Perotti.

businessdevelopment@nen.nl

(015) 2 690 334

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl