Schrikkeldag – vreemd maar wel genormeerd

29-02-2016 Maandag 29 februari 2016 is het na vier jaar weer zover: een extra dag in februari. Aan een schrikkeljaar wordt een dag toegevoegd omdat een jaar niet precies 365 dagen telt, maar ongeveer 365 en een kwart. Dit gebeurt om de vier jaar, en 2016 is een schrikkeljaar. De maand februari krijgt dan een extra dag, namelijk 29 februari.

Om ervoor te zorgen dat wereldwijd dezelfde kalender wordt aangehouden en iedereen dezelfde tijdnotatie gebruikt, heeft ISO een norm ontwikkeld. NEN-ISO 8601 ‘Data-elementen en uitwisselingsformats - Gegevensuitwisseling - Weergave van datum en tijd’ beschrijft de standaardweergave van datum en tijd.

Deze internationale norm is toepasbaar voor de weergave van tijd en datum volgens de Gregoriaanse kalender, 24-uurs tijdsnotatie en tijdsintervallen. De Gregoriaanse kalender, geïntroduceerd in 1582, is de algemeen gebruikte kalender. Een ‘gewoon’ jaar telt 365 dagen terwijl een schrikkeljaar 366 dagen heeft.

NEN-ISO 8601

NEN-ISO 8601 beschrijft de vele termen die worden gebruikt bij tijdberekening en -weergave (dag, week, maand, jaar) alsook voor de Gecoördineerde Universele Tijd. De norm specificeert in punt 2.2.13 een kalenderjaar (ook wel ‘jaar’ genoemd) als een cyclische tijdsinterval die verstrijkt terwijl de aarde éénmaal om de zon draait. Die tijdsduur wordt afgerond op hele dagen, waardoor periodiek een correctie nodig is: het schrikkeljaar.

Oorzaak schrikkeljaar

Een jaar is niet exact 365 dagen, maar 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden langer. Als men zich van dat verschil niets aantrekt en de duur van een jaar op 365 dagen afrondt, dan komt men na vier jaar bijna een dag tekort (preciezer: 23 uur en 15 minuten). Oud en nieuw zou dan te vroeg gevierd worden; bijna een dag voordat de aarde werkelijk helemaal rond de zon is gegaan.

Het toelaten van de afwijking zou tot gevolg hebben dat de seizoenen ten opzichte van het kalenderjaar gaan verschuiven, het begin van de lente zou elke 100 jaar dan ongeveer 24 dagen vroeger vallen. De aarde heeft 365 dagen en afgerond 6 uur (1/4 dag) nodig nodig om een baan ronde de zon te beschrijven. Na 4 jaar komt er één dag bij. Want 4×1/4 is 4/4, dus één dag. Dan telt de maand februari 29 dagen.

#NEN100jr

In het kader van het 100-jarig bestaan van NEN in 2016 plaatsen wij wekelijks nieuwsberichten over oude, interessante, verrassende normen. Wilt u meer weten over onze mijlpaal? Neem dan een kijkje op www.nen.nl/100jaar. Als u zelf een leuke anekdote met ons wilt delen, doe dat dan met #NEN100jr op Twitter of LinkedIn.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl