Seminar ‘Nut en Noodzaak van Normering’

11-05-2017 Afgelopen tijd zijn er een aantal nieuwe normen gepubliceerd die te maken hebben met nieuwe systemen in een railinfrastructuur. Deze nieuwe normenreeksen staan centraal tijdens het seminar welke op 23 juni zal plaatsvinden vanaf 13.00 uur.

Tijdens dit seminar wordt er gesproken over de volgende normenreeksen:

  • NEN-EN 50388 “Railway Applications - Power supply and rolling stock - Technical criteria for the coordination between power supply (substation) and rolling stock to achieve interoperability”;
  • NEN-EN 50126 “Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)”;
  • NEN-EN 50121 “Railway applications – Electromagnetic compatibility”

Belanghebbende partijen kunnen door middel van het bijwonen van deze seminar alvast vertrouwd raken met de vernieuwde Europese normenreeksen.

Aanmelden bijeenkomst

Het seminar wordt gehouden bij Movares te Utrecht vanaf 13.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot uiterlijk 16 juni 2017 door een e-mail te sturen naar ev@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl