Skaten op veilige banen en parken

24-10-2016 Skaten, ook wel skateboarden, is een 'extreme sport'. Om de risico’s van deze sport zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat skatebanen en -parken in de openbare ruimte aan de veiligheidseisen voldoen. U kunt nu meepraten over een norm voor veilig skaten.


Het gebruik van skateparken is verbonden aan de risico's van de sport. Vaardigheden en de juiste uitrusting kunnen de kans op ongelukken voorkomen. Bovendien kunnen de elementen van een skatepark dusdanig ontworpen worden, dat deze een veilige omgeving bieden.

Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) schrijft bovendien voor dat spel- en sportelementen in de openbare ruimte veilig moeten zijn voor alle gebruikers.

Europese conceptnorm beschikbaar voor commentaar

Op Europees niveau is een norm in ontwikkeling voor planners, fabrikanten, bouwers, overheden en gebruikers van skatebanen en skateparken. Het doel van de Europese norm is een specificatie van veiligheidseisen, die de gebruikers en toeschouwers voor gevaren behoeden.

Omdat elementen van skateparken continu in ontwikkeling zijn, worden niet alle vormen van ontwerp, combinaties, constructies en elementen meegenomen in de norm. Echter op basis van de algemene eisen, kan een ontwerper een veilige skatebaan creëren.

Op dit moment is een concept van de Europese norm EN 14974 ‘Skateparks - Safety requirements and test methods’ beschikbaar voor de openbare commentaarronde. Namens Nederland heeft de Skateboard Federatie Nederland (SFN) meegewerkt aan deze conceptnorm.

Meepraten over de norm

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van deze norm, dan kunt u lid worden van de normcommissie 'Sport, Speeltoestellen en Recreatieve Voorzieningen'. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan agofood@nen.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces, dan kunt u contact opnemen met Gillian Herpers, Consultant Agrofood & Consument, telefoon (015) 2 690 444 of e-mail agrofood@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl