Snellere opschaling voor duurzame innovaties dankzij partnership NEN – The Green Village

25-06-2019 Tijdens het grote NEN-evenement ‘Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie’ bij The Green Village hebben NEN en The Green Village hun gezamenlijke ambities gedeeld en verstevigd door een nieuw partnership-overeenkomst te tekenen. Door elkaars netwerk te verbinden, te versterken en concrete innovatie te faciliteren en aan te jagen, willen beiden intensiever met elkaar de transitie naar een duurzame maatschappij versnellen.

The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving op de campus van de TU Delft, helpt onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden om experimentele concepten te bouwen, te testen en te demonstreren. Hierbij wordt gekeken naar de technologische uitdagingen op het gebied van energie, water, circulariteit en digitalisering, met toepassing in woningen, kantooromgeving, de publieke buitenruimte en mobiliteit. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan nieuwe verdienmodellen en de maatschappelijke omarming en inpassing in het bestaande wet- en regelgevingskader, inclusief normen.

Door in een vroege fase de kennis en expertise van NEN en haar relaties te betrekken bij de innovatieprojecten bij The Green Village, wordt opschaling van innovatie naar de praktijk versneld. Anderzijds vormen de bevindingen en resultaten van de onderzoeks- en innovatieprojecten bij The Green Village waardevolle praktijklessen waar onder andere normcommissies hun besluitvorming op kunnen enten.

Concreet aan de slag

Rik van Terwisga, directeur NEN: ‘De samenwerking met The Green Village brengt een duurzame toekomst dichterbij. De innovatiekracht van de onderzoekers en ondernemers die bij The Green Village een project hebben, maken dat wij en de bij NEN betrokken stakeholders veel sneller leren welke nieuwe technologische toepassingen kansrijk zijn en hoe dit binnen bestaande of nieuwe normen ingepast kan worden. Door in een vroegtijdig stadium uniformiteit te creëren over bijvoorbeeld definities en meetmethoden, helpen wij de industrie en het bedrijfsleven sneller te verduurzamen.’

Jaron Weishut, directeur The Green Village: ‘Veel innovaties lopen in hun opschalingsproces naar de praktijk tegen talloze barrières aan, ook op het gebied van regelgeving en normering. Door deze in een vroege fase te identificeren en op te lossen, brengen we versnelling in dat proces. Veel projecten bij The Green Village hebben dit soort vragen dus ook. Daarom ben ik heel verheugd dat NEN zich nog nadrukkelijker inspant om dit soort barrières weg te nemen, onder andere via hun speciale innovatie-makelaar. Met deze intensievere samenwerking kunnen we nu in de praktijk nog concreter aan de slag om de innovaties sneller op te laten schalen.’

Over The Green Village

The Green Village is een initiatief van Stichting Green Village en de TU Delft, met bijdragen van onder andere het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Zuid-Holland. Aan deze samenwerking doen veel partijen mee, zoals de Rijksoverheid, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Delft, NEN en verschillende marktpartijen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met NEN Communicatie, telefoon 015 2 690 435, of e-mail communicatie@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl