Straatnaambordjes sinds 1959 genormaliseerd

21-03-2016 Straatnaambordjes. Ze zijn altijd blauw met hoge kapitalen in wit. Toch? Als je goed kijkt, zie je dat ze niet allemaal precies hetzelfde zijn: verschillende lettertypes, provisorisch overplakt met tape met daarop nieuwe letters. Wie ontwierp de letter voor de Nederlandse straatnaambordjes? Daar is sinds 1962 een Nederlandse norm voor: NEN 3225 ‘Nederlandse Lettercijfervoorbeelden’. Ook is er specifiek voor straatnaam- en huisnummerborden een norm sinds 1959.

NEN 1774 ‘Huisnummerbordjes - Afmetingen en uitvoering’ behandelt de afmetingen en uitvoering van huisnummerbordjes. De norm is in 1959 voor het eerst gepubliceerd en in 2014 voor het laatst herzien. NEN 1772+C1:2014 geeft voor straatnaamborden en huisnummerborden functionele eisen ten aanzien van de afmeting, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing. Deze norm is van toepassing op straatnaamborden en huisnummerborden langs wegen en straten binnen en buiten de bebouwde kom. Het correctieblad C1 is in de norm verwerkt.

Eenheid in letters met NEN 3225

Waarom zijn de letters op de borden genormaliseerd? Zoals mooi staat omschreven in NEN 3225 ‘Nederlandse Lettercijfervoorbeelden’: “Met deze norm wordt beoogd: het verkrijgen van meer eenheid bij het maken van aanduidingen voor opschriften, waarbij goede leesbaarheid en goede, esthetisch verantwoorde vormen uitgangspunten zijn. Het culturele belang van deze aangelegenheid mag niet worden onderschat. Verreweg de ruimste toepassing van de ,,genormaliseerde’’ letters ligt op het gebied van de openbare opschriften, op verschillende wijzen uitgevoerd (geschilderd, gedrukt, in steen gehakt, in gesmeed of gegoten materiaal), aangebracht in architectonisch verband, of op richtingaanwijzers, naamborden, loketopschriften, grafzerken, winkelruiten en zo meer. De belettering van dergelijke objecten bepaalt mede in belangrijke mate het aspect van onze dagelijkse omgeving. De commissie neemt daarom haar verantwoordelijkheid voor een tot dat doel ,,genormaliseerde’’ letter, die aldus een zeer grote invloed zal uitoefenen, zwaar op.”

Documentaire VPRO

VPRO heeft in mei 2015 tijdens een achtdelige serie over onopvallend design, gemaakt door Tjitske Mussche en Laura Stek, in een van de afleveringen met letterontwerpers Gerard Unger en Albert-Jan Pool en met vormgever en straatnaambordjes-expert Carel Kuitenbrouwer een gesproken over de straatnaamborden in Amsterdam. Deze is hier terug te luisteren.

#NEN100jr

In het kader van het 100-jarig bestaan van NEN in 2016 plaatsen wij wekelijks nieuwsberichten over bijzondere, interessante, oude en/of actuele normen. Wilt u meer weten over onze mijlpaal? Neem dan een kijkje op www.nen.nl/100jaar. Als u zelf een leuke anekdote met ons wilt delen, doe dat dan met #NEN100jr op Twitter of LinkedIn.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl