Suikerfeest en de ontwikkeling Europese norm ‘Halal food’

08-08-2013 Moslims vieren vandaag het Suikerfeest, het einde van de islamitische vastenmaand Ramadan. Veel moslims spreken liever van Id-al-Fitr of 'het kleine feest', en niet van het Suikerfeest. Die aanduiding wordt door veel moslims onvolledig gevonden omdat de naam alleen zou slaan op het veelal zoete eten dat tijdens de viering wordt gegeten. Het is de gewoonte om ook nieuwe of in elk geval mooie kleren aan te trekken. De dag wordt veelal thuis met vrienden en familie doorgebracht. Ook het geven van geld aan minder bedeelden hoort bij het Suikerfeest.

De Ramadan is een speciale maand in de islamitische kalender, waarin moslims zich van zonsopgang tot zonsondergang onthouden van eten, drinken, roken en geslachtsgemeenschap. Tijdens de Ramadan wordt zowel 's ochtends vroeg als 's avonds na zonsondergang vaak zeer uitgebreid gegeten. Dit eten dient uiteraard halal te zijn. Halal is een islamitische term waarmee wordt aangegeven welke handelingen en producten zijn toegestaan voor moslims. Vooral voor voedsel gelden speciale richtlijnen waar een moslim zich aan dient te houden. Halalproducten zijn meestal gevogelte, vlees en vleesproducten maar ook chocolade, brood en koekjes, melk en melkproducten, frisdranken en additieven zoals kruiden, marinades en gelatine.

Europese norm voor ‘Halal food’

Omdat de hoeveelheid gegeten halalproducten in Europa sterk toeneemt – en daarmee ook de noodzaak voor normen over dit onderwerp –, wordt er een Europese norm voor Halal voedsel en voedingsproducten ontwikkeld. Het Turkse normalisatie-instituut (TSE) voert het secretariaat van de Europese Technische Commissie ‘Halal Food’, die deze norm gaat ontwikkelen.

Inhoud norm en doelgroep

De te ontwikkelen norm zal afspraken bevatten over de principes van en de basiseisen voor de erkenning van ‘Halal food’. Het doel is tot een eenduidige erkenningsmethodiek te komen binnen Europa. De norm is bedoeld voor alle partijen die belang hebben bij de erkenning van Halal voedsel en voedingsproducten, zoals moslimconsumenten, producenten en leveranciers van Halal voedsel en voedingsproducten, retail (supermarkten), adviserende partijen en wetgevende en controlerende instanties.

Actieve participatie

Nederland kan invloed uitoefenen op de ontwikkeling van deze norm door te participeren in het Europese normontwikkelingsproces. Op 10 september 2013 vindt er een bijeenkomst plaats om de Nederlandse marktpartijen te informeren over deelname in de Nederlandse commissie ‘Halal food’. NEN nodigt belanghebbende partijen uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over het normalisatieproces, of voor aanmelding: NEN Business Development.

(015) 2 690 372

businessdevelopment@nen.nl

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl