Top drie voor eerste NENnovation Award bekend!

10-10-2017 Vrijdag 13 oktober viert NEN World Standards Day in de Fokker Terminal in Den Haag. Tijdens deze viering wordt voor de eerste keer de NENnovation Award uitgereikt aan de organisatie of het samenwerkingsverband, die dit jaar op de meest innovatieve wijze een actieve bijdrage heeft geleverd aan normalisatie. De top drie van de genomineerden is nu bekend!

De juryrapporten worden na de bekendmaking van de winnaar openbaar gemaakt. De top drie genomineerden ontvangen exposure ruimte op World Standards Day (13 oktober)en twee weken exposure middels pers- en nieuwsberichten op nen.nl. De uiteindelijke winnaar ontvangt uit handen van André Kuipers de NENnovation Award.

Uit alle genomineerden is een top tien gemaakt, waaruit nu de top drie bekend is. De volgende organisaties maken kans op de NENnovation Award uit handen van André Kuipers. In alfabetische volgorde zijn dit:

Comon Invent B.V.
eNose (elektronische luchtmonitoring) & SpiroNose / BreathCloud (diagnostiek longziekten via ademanalyse).

In Nederland wordt de eNose technologie van Comon Invent onder meer toegepast voor het real-time detecteren van de uitstoot en verspreiding van gassen die kunnen leiden tot geurhinder of een gevaarlijke situatie in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Moerdijk. Sinds 2010 is Comon Invent betrokken bij de ontwikkeling van een eNose voor medische toepassingen. Het bedrijf werkt met het AMC aan de Breathcloud. De ontwikkelde eNose, de Spironose, speurt in uitgeademde lucht van mensen naar patronen die indicatief zijn voor bepaalde aandoeningen. Uit een groot wetenschappelijk onderzoek waarbij de adem van bijna 3000 mensen is onderzocht, blijkt dat in 90% van de gevallen kan worden gedetecteerd dat mensen astma, COPD of longkanker hebben.

Direct Current B.V.
De Current Router, een beveiligingssysteem voor gelijkspanningsnet (DC-net).

Direct Current BV heeft het beveiligingssysteem Current Router ontwikkeld dat het gelijkspanningsnet (DC-net) beveiligt. Dit is een belangrijke innovatie en doorbraak in gelijkspanning waardoor gelijkspanningsnetten nu mogelijk zijn en veilig te gebruiken. DC componenten gebruiken tot 30-40% minder grondstoffen ten opzichte van de reguliere AC componenten in de bestaande wisselspanningsnet. Ook wordt er bespaard op energie over de gehele keten in een DC-net door minder energieverliezen, doordat de conversies AC/DC DC/AC in de bestaande wisselspanningsnet dan niet meer nodig zijn. Energie en elektriciteitsnetwerken worden goedkoper voor de gebruiker en netbeheerders. Doordat DC componenten minder grondstoffen nodig hebben in fabricage, betekent dat ook verminderde belasting op het milieu. En DC componenten zijn intrinsiek duurzamer in gebruik dan AC componenten. Ook zal het bijdragen tot een maatschappelijke betrokkenheid, met name maatschappelijke bewustwording in energiebesparing en duurzaamheid.

Nierstichting
Draagbare kunstnier en universele leegbloedalarmaansluiting.

De Nierstichting werkt via de maatschappelijke onderneming NeoKidney aan de ontwikkeling van een draagbare kunstnier: een hemodialyse-apparaat dat past in een koffer en dialyse buiten het ziekenhuis makkelijker maakt. Daarvoor zijn meerdere technologische doorbraken gerealiseerd. Echter, voordat een medisch apparaat op de markt gebracht mag worden, moet het aantoonbaar voldoen aan wereldwijd geldende normen op het gebied van veiligheid en essentiële functionaliteit. Maar échte technologische doorbraken staan (per definitie) nog niet beschreven in zulke normen! Daarom schrijft de Nierstichting mee aan nieuwe normen voor dialyseapparatuur.

Eervolle vermelding

Naast de top drie zijn er ook twee eervolle vermeldingen, waar aandacht aan geschonken wordt:

  • Circal Technologies - Algae Producing Units: productie van algen en algenproducten met uitstoot van scheepsmotoren.
  • Nederlandse Zuivel Organisatie: Normenpakket veiligheid en kwaliteit zuivel, actieve (inter)nationale bijdrage aan normalisatie, nieuw internationaal initiatief gericht op duurzame zuivel.

Meer informatie

Op 13 oktober, tijdens de viering van World Standards Day, wordt bekend wie de eerste NENnovation Award ontvangt. Meer weten? Ga naar www.nen.nl/nennovationaward.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl