Veel koolmonoxidemelders voldoen niet aan de eisen in de norm

16-07-2015 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) meldde vorige week dat veel koolmonoxidemelders voor woningen op de Nederlandse markt niet deugen. Ze voldoen niet aan de technische eisen of er ontbreken bijvoorbeeld goede gebruiksinstructies. Voor beide, de technische eisen én gebruiksinstructies, zijn in Europees verband afspraken vastgelegd in normen. Uit de onderzoeken blijkt dat veel melders niet aan deze richtlijnen voldoen.

De koolmonoxidemelders die ernstige technische tekortkomingen hebben mogen niet meer worden verhandeld. De NVWA ziet daarop toe. Er zijn vier types melder technisch onderzocht; geen van deze voldeed aan de technische eisen. Ze gingen bijvoorbeeld niet op tijd of niet op de goede manier af.

Voor de onderzoeken van NVWA is gebruik gemaakt van die Europese normen:

  • EN 50291-1: 2010: Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen – Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen
  • EN 50291-1/A1: 2012: Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen – Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen. Dit wijzigingsblad wijzigt op meerdere punten EN 50291-1: 2010

Gebruiksinstructies

Daarnaast heeft de NVWA in het kader van een breder Europees onderzoek vijftien verschillende merken en types koolmonoxidemelders gecontroleerd. Twaalf van de vijftien onderzochte CO-melders bleken niet te voldoen aan administratieve eisen, zoals een goede gebruiksinstructie. Sinds 1998 is er al een Nederlandse norm voor gebruikershandleidingen. Deze wordt momenteel herzien. Het nieuwe ontwerp is vorige week voor commentaar gepubliceerd. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen deze tot 15 oktober 2015 kosteloos inzien en commentaar indienen op het ontwerp via www.normontwerpen.nen.nl.

Na sluiting van de commentaarperiode behandelt de normcommissie ‘Gebruikershandleidingen’ het commentaar op het normontwerp. De commentaarindieners worden vervolgens op de hoogte gesteld of en hoe hun commentaar is verwerkt. Daarna wordt de definitieve norm gepubliceerd. Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht d.d. 08/07/2015.

Meer weten over

Meer informatie over hoe je een koolmonoxidevergiftiging herkent, hoe je dat voorkomt of op welke plek in huis je de melder moet plaatsen vind je op de website van de brandweer. ()

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl